صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده به دولت و مجلس

22 تیر 1389

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در جلسه اخیر این شورا بر ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان تاکید و پیشنهاد تبدیل مرکز امور زنان به معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری و تشکیل وزارت خانواده مطرح شد.
کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع ارتقای تشکیلاتی زنان در جلسه اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطرح و اعضا بر ضرروت ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان در دولت تاکید کردند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: ارتقای تشکیلاتی زنان در سه سطح دنبال می شود که یکی از آنها ارتقای سطح مرکز امور زنان و خانواده به معاونتی زیر مجموعه ریاست جمهوری است.

وی با بیان اینکه این شورا موافق تشکیل وزارتخانه زنان نیست ادامه داد: معتقد هستیم که تشکیل وزارتخانه تشکیلات زنان را محدود می کند و موجب می شود تا این تشکیلات تنها به امور حمایتی بپردازد.

خزعلی تصریح کرد: این شورا پیشنهاد تشکیل معاونت زنان را دارد چرا که بهترین تشکیلات برای ارتقای مرکز امور زنان و خانواده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر پیشنهادی برای تاسیس وزارتخانه خانواده ارائه شده است که بخشهای مختلفی مانند زنان در زیر مجموعه آن قرار می گیرد.

به گفته وی، با شکل گیری این معاونت و وزارتخانه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان وظیفه سیاستگذاری در حوزه زنان، معاونت زنان مسئولیت برنامه ریزی و وزارتخانه خانواده نیز امور حمایتی در بخشهای مختلف مانند زنان و کودکان را به عهده می گیرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به اینکه این ارتقای تشکیلاتی از طریق مجلس و یا نهاد دیگری پیگیری می شود گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان این مسئله را از طریق نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس برای تصویب پیگیری می کند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان