صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

کمپين و بازخواني فرهنگ موجود

آذر بني عامري-13 اردیبهشت 1387

<:voir_en_ligne:> : تغییر برای برابری

از آغاز به کار کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ، آنچه که بیش از همه به ویژه در آغاز به کار این کمپین محل منازعه بوده ، تطابق خواسته های کمپین با ارزشهای اسلامی و یا عدم تطابق با این ارزشهاست . نگاه اول نگاه عده ای است که تلاشهای کنشگران کمپین را لیبرالیستی خوانده و نگاه دسته دوم نیز نگاه افرادی است که احتمالا خواسته های کمپین را خواسته های متضاد با آموزه های اسلامی و دینی می داند . در این زمینه و در آغاز به کار کمپین نقدهای گوناگونی منتشر شد که عمده آنها از جانب گروههای دانشجویی طیف چپ مطرح شده بود که از جمله آنها می توان به اولین نقد کمپین در نشریه عده ای از دانشجویان طیف چپ به نام " آرمان نو " اشاره کرد . اما آنچه که به آن از جانب گروههای منتقد توجهی نشد ، بستر فرهنگی بود که قوانین امروز در آن شکل گرفته اند. بستر فرهنگی که اتفاقا تلنگر به آن بیشتر از تلنگر به قوانین موجود _ که اتفاقا ریشه اسلامی دارد _ چالش بر انگیز است .

مي توان گفت در جامعه فعلي فرهنگ و دین چنان در هم تنیده شده اند که مرز جدایی آنها پیدا نیست و همین موضوع خود ، برخی را به باور لیبرال بودن و حتی گاهی محافظه کار بودن خواسته های کمپین کشانده و برخی را نیز به باور ضدیت کمپین با قوانین اسلامی بدون در نظر گرفتن مسئله پویايي فقه مي رساند .

آنچه توجه کافی بدان نمی شود این است که عمده تلاش کمپین یک میلیون امضاء و کنشگران آن ، به چالش کشیدن ارزش های فرهنگی است که ریشه در آداب و رسوم کهن مبتنی بر مردسالاری این آب و خاک دارد . رسومی که زیر سوال بردن آنها از عمده فعالیتهای کنشگران کمپین به موازات تلاش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است . گفتگو به هنگام جمع آوری امضاء و دفترچه های کمپین که حاوی برخی نکات آموزشی است خود دلیلی بر این مدعاست . به عبارت دیگر کمپین یک میلیون امضاء با روش نوینی در تاریخ جنبش زنان ایران ، سعی بر این دارد که از طریق گذشتن از نظریه پردازی های انتزاعی به مرزی مشترک با تجربه های ملموس و زیسته زنان دست بیابد تا این زنان را واجد آگاهی نماید که این خود جاده را برای تغییر قوانین تبعیض آمیز باز خواهد کرد .

نگاهی دوباره بر اینکه آیا خواسته های کمپین با آموزه های اسلام تطابق دارند یا نه ، در واقع نگاهی دوباره بر این موضوع است ، که آیا کمپین قصد آن را دارد که خطی عمود باشد بر سایر هویتهایی که خواه نا خواه بخشی از ارزشهای فرهنگی مردم ایران بر خواسته از این هویتهاست یا نه ؟. هویت مذهبی مردم ایران نیز از جمله این هویتهاست . اینکه کمپین چقدر می تواند بدون آنکه میان سایر هویتهای افراد و هویت برابری خواهی آنها فاصله ایجاد کند در بالا بردن ظرفیت فرهنگی آنها بکوشد خود موضوعی است قابل بررسی .

در بین گفتمان های شکل گرفته در میان فعالان سکولار جنبش زنان گفتمانی وجود دارد که دیدگاههای فمنیستی را در تقابل با اسلام ندانسته و اسلام را دلیل فرودستی زنان نمی شمارد . بلکه معتقد است که با توجه به اینکه ما در کشوری مسلمان زندگی می کنیم ، باید در نظر داشته باشیم که زنان این کشور نیز به اسلام اعتقاد داشته و زندگی خود را در تطابق با آموزه های اسلام قرار می دهند و به این دلیل کاملا ساده ما نباید در تقابل با خواسته های آنها قرار بگیریم . کمپین یک میلیون امضاء از این گفتمان بهره گرفته است .
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان