صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دادگاه دو عضو کمپین یک میلیون امضاء در قم برگزار می شود

10 مرداد 1389

تغییر برای برابری: روز 13 مرداد دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء در شعبه دو دادگاه انقلاب قم برگزار خواهد شد. اتهامات مطرح شده در دادخواست «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه برانداز کمپین یک میلیون امضاء» و «تبلیغ علیه نظام» است.

فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز پنج شنبه 17 اردیبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنيتي در قم دستگير و پس از 13 روز با صدور قرار وثيقه 20 ميليوني براي هر يك از اين دو آزاد شدند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان