صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

اختصاص يك فصل در منشور كار به زنان

12 مرداد 1389

وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به تدوين منشور كار از سوي وزارت كار و امور اجتماعي در كشور گفت: از 18 سرفصلي كه در زمينه برنامه هاي كاري تدوين شده است، يك فصل مربوط به سياست هاي حمايتي اشتغال بانوان در كشور مي باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا شيخ الاسلامي، «وزير كار و امور اجتماعي» در اولين همايش ملي مشاوران امور بانوان ادارات كل كار و امور اجتماعي با تاكيد بر لزوم توسعه فعاليت هاي زنان در مشاركت هاي اجتماعي يادآور شد: متاسفانه طي سال هاي گذشته به علت اتخاذ برخي از تصميمات حضور بانوان در مشاركت هاي اجتماعي كم رنگ بوده است.

وي با اشاره به جايگاه حاكميتي وزارت كار در ميان ساير وزارت خانه هاي دولتي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر وزارت كار به دليل جايگاه حاكميتي بالا و اثربخشي اين وزارت خانه در بين ساير وزارت خانه هاي ديگر از جايگاه حاكميتي بالايي برخوردار است. اين در حاليست كه اتخاذ هر تصميمي آثار خود را بر روي فعاليت 10 ميليون نفر از جامعه كارگري كشور مي گذارد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان