صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان : تدوين نشدن جريمه‌هاي بازدارنده عامل عدم موفقيت طرح عفاف‌و‌حجاب

13 مرداد 1389

ایلنا: در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، تناسب ميان جرم و مجازات‌ و جريمه‌هاي بازدارنده مورد تاكيد قرار گرفت و كوتاهي برخي دستگاه‌ها، اعمال سليقه برخي مسئولان، تضاد و تناقض در اقدامات فرهنگي بعضي دستگاه‌هاي فرهنگي موثر بر تحولات فرهنگ عمومي 21، از عوامل عدم موفقيت طرح گسترش عفاف و حجاب برشمرده شد.

به گزارش ايلنا، در ششصد و چهلمين جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، اولويت‌هاي برنامه‌اي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي شش ماه دوم سال 89 نهايي شد.

اولويت‌هاي برنامه‌اي شورا در 14 موضوع از سوي شورا پيشنهاد شد كه اين پيشنهادات عبارتند از تهيه الگوي اسلامي ـ ايراني خانواده با تاكيد بر آموزش دانش خانواده و مهارت‌هاي زندگي، تدوين الگوي حضور اجتماعي زنان و اشتغال خانواده‌محور؛ تدوين شاخص‌هاي ارزيابي وضعيت زنان و خانواده‌ طبق مولفه‌هاي اسلامي ـ ايراني و رصد مستمر وضعيت زنان؛
تدوين سياست‌هاي حمايت از زنان خانه‌دار و توان‌افزايي زنان سرپرست خانوار، طرح ارتقاء فرهنگي و تعميق باورهاي ديني زنان و دختران؛ ارائه گزارش عملكرد دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش و طرح آموزش براي همه توسط نماينده وزارت آموزش و پرورش در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و مديركل دفتر امور زنان وزارتخانه،‌بخش‌هاي ديگري از اين گزارش در جلسه بعدي شورا تكميل مي شود، از ديگر پيشنهادات ارائه شده در اين جلسات بود.

ديگر پيشنهادت ارائه شده در اين جلسه عبارتند از پيشنهاد تدوين ضوابط و قوانين جامع شهروندي ويژه مقاطع مختلف سني و اقشار مختلف و پيش‌بيني برخوردهاي قانوني مناسب و بازدارنده با متخلفين، بحث و بررسي پيرامون تحولات لازم و اساسي در آموزش‌ رسمي و عمومي كشور. بررسي و پيشنهاد نحوه اجرا و يافتن خلاء‌هاي قانوني اجراي طرح گسترش عفاف و حجاب در كشور با حضور نمايندگاني از گروه مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از جمله ديگر پيشنهادت مطرح شده در اين جلسه بود.

در پي اين طرح اين موضوع؛‌بر نقش قوه قضائيه و نيروي انتظامي و هماهنگي ميان سه نهاد قانون‌گذار؛ قضايي و اجرايي تاكيد و درخواست شد كه در ضوابط ارزشيابي عملكرد مديران، نظارت بر رعايت عفاف و حجاب نيز مديريت مفهومي ـ فرهنگي اين امر در سيستم آنها ملاحظه شود.

تناسب ميان جرم و مجازات‌ و جريمه‌هاي بازدارنده مورد تاكيد قرار گرفت و كوتاهي برخي دستگاه‌ها، اعمال سليقه برخي مسئولان، تضاد و تناقض در اقدامات فرهنگي بعضي دستگاه‌هاي فرهنگي موثر بر تحولات فرهنگ عمومي 21، از عوامل عدم موفقيت طرح گسترش عفاف و حجاب برشمرده شد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان