صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

رعایت عفاف و حجاب شاخص ارزیابی دانش آموزان و معلمان می شود

16 مرداد 1389

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در جلسه اخیر این شورا مقرر شد وزارت آموزش و پرورش طرحی را در دستور کار خود قرار دهد تا در ارزیابی دانش آموزان و مربیان آموزش و پرورش موضوع عفاف و حجاب مد نظر قرار بگیرد.
منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پس از درخواست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان از قوای سه گانه برای ارائه گزارش عملکرد خود در مورد اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب، آموزش و پرورش به عنوان مهمترین دستگاه مسئول در این زمینه اولین گزارش را ارائه کرد.

رئیس سابق شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ادامه داد: با توجه به اینکه طرح توسعه عفاف و حجاب به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید این شورا همواره در سالهای گذشته اجرای آن را با جدیت پیگیری می کرد و به همین دلیل نیز از دستگاهها و نهادهای مسئول خواست تا در این زمینه گزارش عملکرد خود را ارائه کنند و در جریان اقدامات اجرایی تحقق عملی این مصوبه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای شورای فرهنگی زنان بر اجرای مصوبه طرح عفاف و حجاب تاکید دارند، اجرای آن نیازمند آیین نامه و ضوابط اجرایی است تا در این زمینه از برخورد سلیقه ای جلوگیری و برخورد صحیح و موثری انجام شود.

نوبخت تصریح کرد: شورا از آموزش و پرورش توقع دارد که مواجهه جدی، اصولی و زیربنایی در طرح توسعه عفاف و حجاب انجام شود و راهکاری موثر و عملی برای توسعه عفاف و حجاب بکار گرفته شود.

مدیران بر اساس رعایت حجاب از سوی کارمندان خود ارزیابی می شوند

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی بر اساس رعایت طرح عفاف و حجاب تنها مختص وزارت آموزش و پرورش نیست و باید تمامی دستگاهها در این زمینه فعال شوند ادامه داد: شورای فرهنگی - اجتماعی زنان درخواست کرده در ضوابط ارزشیابی عملکرد مدیران، نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و نیز مدیریت مفهمومی- فرهنگی این امر در سیستم آنها ملاحظه شود.

عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان گفت: اغلب اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بارها بر پرهیز از برخوردهای احساسی و مقطعی در فضاهای انتظامی با موضوع عفاف و حجاب تاکید کرده اند و تاکید آنها بر مواجهه جدی با موضوع و تدوین دستورالعملهای موثر و مستمر با رویکرد فرهنگی است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان