صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

به دلیل عدم حضور قاضی، دادگاه محبوبه کرمی برای دومین بار به تعویق افتاد

19 مرداد 1389

تغییر برای برابری - به دلیل عدم حضور قاضی شعبه 26، آقای پیرعباسی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محبوبه کرمی برای بار دوم به تعویق افتاد. به گفته وکیل محبوبه، مینا جعفری، جلسه دادگاه به روز شنبه 23 مردادماه انتقال یافت.

اکنون 161 روز از بازاداشت محبوبه کرمی می گذرد و با وجود نظر پزشکی قانون و پزشک داخل زندان مبنی بر اینکه حضور در زندان باعث افزایش بیماری افسردگی وی می شود، قرار بازداشت وی تقلیل نیافته است.

محبوبه کرمی فعال جنبش زنان وعضو کمپین یک میلیون امضا، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی برای پنجمین بار دستگیر و روانه بند ۲ الف سپاه شد. وی بیش از ۸۰ روز در این بند نگهداری و سپس به سلول زندانیان سیاسی در بند نسوان اوین، اتاق ۵ ، بند ۲ بالا منتقل شد. بار اول و دوم بازداشت وی در رابطه با حوادث ۱۸ تیر بود. بار سوم، ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و فعالان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان