صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

وضعیت زنان خود سرپرست و بیمه ها نا به سامان است

25 مرداد 1389

خبر آنلاین: هر چند مقامات بهزیستی اعلام کردند هزینه هایی که از زنان خانه دار خود سرپرست اخذ شده است، به آنان برگشت داده خواهد شد، ولی با عدم اجرای این طرح، رویای داشتن دفترچه بیمه و بازنشستگی برای زنان خودسرپرست که عمدتا در شهرستانها ساکن بودند، مانند حبابی ترکید و دوباره وضعیت مانند سابق شد.

با وجودی که هزینه سرانه 12 هزار تومانی برای خانواده های زن سرپرست، تنها کفاف خرید روزانه 400 تومان نان را به آنها می دهد، ماه گذشته اعلام شد طرح بیمه زنان خود سرپرست به اجرا در نمی آید.

به بیان دیگر خانواده های زن سرپرست، مانند گذشته، همچنان در جامعه رها شده و تنها خواهند بود. هر چند مقامات بهزیستی اعلام کردند هزینه هایی که از زنان خانه دار خود سرپرست اخذ شده است، به آنان برگشت داده خواهد شد، ولی با عدم اجرای این طرح، رویای داشتن دفترچه بیمه و بازنشستگی برای زنان خودسرپرست که عمدتا در شهرستانها ساکن بودند، مانند حبابی ترکید و دوباره وضعیت مانند سابق شد.

اواخر تیرماه گذشته، مدیر دفتر توانمندسازی خانواده و زنان و کودکان سازمان بهزیستی کشور گفته بود:" سازمان بهزیستی کشور سال گذشته با توافقی که با بانک ها انجام داد، به این نتیجه رسید که کل پول واریز شده زنان خود سرپرست و مبالغی که سازمان بهزیستی کشور برای سرمایه گذاری به حساب این زنان واریز کرده است و همچنین سودی که بر این مبالغ آمده را به زنان خانه دار تحویل دهد."

هر چند بریمانی با اشاره به "پاره ای مشکلات" از تشریح دلایل عدم اجرای این طرح شانه خالی کرد، ولی بسیاری از کارشناسان با اشاره به وضعیت نابسامان صندوق بیمه های اجتماعی، وضعیت نابه سامان این صندوقها و ضرر دهی روزافزون آنها را از دلایل اصلی اجرا شدن بیمه برای زنان خودسرپرست عنوان کردند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان