صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر برای زنان به 25 درصد رسید

28 مرداد 1389

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر برای زنان به 25 درصد رسید و نرخ بیکاری جمعیت زنان 15 ساله و بیشتر برابر است با 2/25 درصد که این آمار برای مردان به 9/11 درصد می رسد .

به گزارش خبرگزاری ایونا ، رشد روز افزون عرضه نیروی کار ، طی سال های اخیر یکی از ویژگی های بازار کار کشور بوده است و بروز این مساله به رشد قابل توجه نرخ بیکاری ، به ویژه در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است.

اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور است به طوری که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.

اگرچه افزایش جمعیت به عنوان عامل اصلی در بالا رفتن نرخ بیکاری مطرح است با این حال افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار کار نیز عامل موثر دیگری به شمار می رود.

نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که 39 درصد از جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده اند.

نتایج بررسی های مرکز آمار ایران در زمینه بیکاری و اشتغال نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی کم تر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور، حاکی از کاهش 5/1 درصدی این نرخ نسبت به بهار سال گذشته و افزایش 2/2 درصدی آن نسبت به زمستان سال گذشته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 6/14 درصد از جمعیت فعال ، بیکار بوده اند. براساس این نتایج ، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر فعال بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به بهار سال گذشته 5/3 درصد و زمستان سال گذشته 5/0 درصد افزایش داشته است . بررسی نرخ جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 6/14 درصد از جمعیت فعال ، بیکار بوده اند .

بر اساس این نتایج نیز نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 5/9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 24 – 15 سال حاکی از آن است که 6/29 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

لازم به ذکر است که نرخ جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور در زمستان 88 ، 1/14 درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان در همان زمستان 88، 19 درصد بوده است . این آمار در حالی است که نرخ بیکاری جمعیت زنان در بهار 88 حدود 2/16 درصد بوده است.

همچنین به گزارش این مرکز نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر برای زنان به 25 درصد رسید و نرخ بیکاری جمعیت زنان 15 ساله و بیشتر برابر است با 2/25 درصد که این آمار برای مردان به 9/11 درصد می رسد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان