صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

«لایحه خانواده در راستای خواسته‌های جنسی مردان است»

30 مرداد 1389

رادیو فردا (فهیمه خضرحیدری): بيش از چهل سال است که از تصويب آخرين لايحه حمايت از خانواده می‌گذرد. پس از همه اين سال‌ها اين بار لايحه‌ای برای حمايت از خانواده به مجلس ارائه شده که بسياری از فعالان حقوق زنان از آن به عنوان لايحه ضد خانواده ياد می‌کنند. اين لايحه که با تغييراتی اندک و افزودن ده شرط به ماده ۲۳ آن بار ديگر در صحن مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود، از همان سه سال پيش هم که برای اولين بار از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس برده شد، انتقادهای بسياری را به دنبال داشت.

انتقادهايی که لايحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد. حال بار ديگر لايحه حمايت از خانواده روی ميز نمايندگان مجلس است و منتقدان می‌گويند نه تنها تغييری نکرده، که نقدهای بيشتری نيز بر آن وارد است.

آسيه امينی، فعال حقوق زنان، در پاسخ به این پرسش که ده شرطی که به جنجالی‌ترين ماده اين لايحه، ماده ۲۳ اضافه شده، چيست و چه تغييری در اين لايحه به وجود آورده است، به رادیو فردا می‌گوید: «اين ده شرط عبارت بودند از ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر به حال خانواده، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، ترک زندگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن، ترک منزل مسکونی‌شان به مدت يک سال و در واقع مجموعه‌ای از عواملی که به تمکين جنسی زن يا حضور او در خانواده در ادامه زندگی مشترک بر می‌گردد.»

به اين ترتيب هر آنچه که ماده ۲۳ لايحه ارائه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد را مشروط کرده، به نوعی زنان و حقوق آنها را محدودتر کرده است. اين چيزی است که آسيه امينی می‌گويد و می‌پرسد:

آسیه امینی: «سئوال اين است که اگر مردی دارای اعتياد باشد، تکليف اين خانواده چه می‌شود و چرا قانون در اين مورد سکوت می‌کند. يا اگر مردی عقيم باشد يا توان جنسی و تمايل جنسی نداشته باشد، يا منزلش را ترک کند، تکليف فرزندان و زن خانواده چه می‌شود؟ در واقع کليه ماده‌های نوشته شده در لايحه حمايت از خانواده برخلاف ماده ۲۱ قانون اساسی صرفاً در جهت تمکين جنسی و تمکين روحی روانی مرد خانواده نوشته شده نه در جهت حمايت از همه افراد خانواده.»

شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل نيز ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را نقد می‌کند:

شيرين عبادی: «در حقيقت يک زنی را مجبور می‌کنند، بستر زناشويی، تمام عاطفه زندگی‌اش را با زن ديگری ناخواسته قسمت کند و به او امکان جدايی از همسر را هم نمی‌هند. اين يکی از مواردی بود که زنان ايران متفقاً به مخالفت با آن برخاستند. به مجلس رفتند، صحبت کردند و قرار شد مجدداً بررسی شود. وليکن بعد از انتخابات از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجدداً اين لايحه را به صحن مجلس بردند.»

در همين حال همين ده شرط هم آن طور که در متن لايحه آمده، فاقد هرگونه ضمانت اجرايی است. از آسيه امينی می‌پرسيم آيا اگر مردی بدون در نظر گرفتن همين ده شرط اقدام به ازدواج مجدد کرد، راهی برای برخورد قانونی با او در لايحه طراحی شده است؟

‌آسیه امینی: «در مورد مجازات کيفری مردی که بدون اجازه همسرش همسر دوم اختيار می‌کند، قانون مسکوت گذاشته شده و هيچ ماده‌ای برای اين موضوع پيشنهاد نشده.»

همه اينها در حالی است که برخی نمايندگان مجلس با حمايت از لايحه ارائه شده از سو
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان