صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

لایحه حمایت از خانواده یا نهادینه کردن خشونت علیه زنان / آزاده دواچی

1 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: این روزها مبحث لایحه اخیر حمایت از خانواده ، موجی وسیع از اعتراض و انتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان را به همراه داشته است . بحث انگیز ترین مفاد این لایحه همان موارد ازدواج مجدد و بحث مهریه است . هنوز مقامات قانونی توضیح روشن خود را از دلایل طرح مجدد این لایحه بیان نکرده اند، اما در یکی دو مورد نمایندگان مجلس هدف از تصویب این لایحه را برقراری نظام محکمتر خانواده، و حقوق زن و شوهری بیان کرده اند . حال باید دید که ایا قانونی کردن اجازه ی ازدواج مجدد مرد، به نگه داری کانون خانواده کمک می کند؟ ایا همین مسئله در مورد مردان هم صادق است و یا اینکه قانون در مورد آنها مسکوت مانده است؟ اصلا هدف از طرح و تدوین این لایحه چیست؟

سالهاست که فعالان حقوق زن برای حذف قوانین تبعیض آمیز در تلاش بوده اند و سالهاست که قانون گذراران با بی انصافی تمام، شأن و مقام زنان و مطالبات عدالت خواهانه و به روز آنها را نادیده گرفته اند . لایحه ی اخیر خانواده هم نمونه ی دیگری از این بی توجهی ها است . باید از قانون گذاران پرسید که ازدواج مجدد آیا ایجاد نوعی از آزادی جنسی ــ آن هم تنها برای مردان ــ نیست؟ آیا واقعا باعث تحکیم خانواده ها شده است یا اینکه بنیانهای مردسالاری را بیش ازپیش نهادینه کرده ، به آنها مشروعیت بخشیده و در نهایت منجر به اعمال خشونت علیه زنان در بسیاری از خانواده شده است ؟ این لایحه و قانونی کردن چندهمسری آیا عواطف انسانی ، شأن و کرامت انسانها (مرد و زن) را درنظرگرفته یا تنها به رفتارهای جنسیتی و خشونت گرا دامن زده است ؟

فقط کافی است که نگاهی به آمارهای خودسوزی وخودکشی زنان به دلیل عدم رضایت از زندگی زنا شویی، بیندازیم ، همه ی این آمارها نشان می دهد که وجود این قوانین تبعیض آمیز در زندگی زناشویی و خانوادگی چه قدر قربانی گرفته است . مجوز قانونی ازدواج مجدد و چند همسری ، نه تنها باعث بالابردن شأن و مقام زن نیست بلکه دیدن به سوژه جنسیتی را در جامعه تقویت کرده و نوعی رفتار جنسیت گرا را در قبال زنان در جامعه و حتی در خانواده ایجاد می کند. این نوع ترویج سوژه های جنسیتی ، به بستر سازی برای گسترش قدرت مردسالاری در خانواده و نهایتا در اجتماع نیز دامن می زند.

عدم توجه به هر دوطرف در بنیان خانواده ؛ زن و مرد ؛ و عدم توجه به حقوق برابر آنها در نهاد خانواده، نه تنها باعث تحکیم بنیاد خانواده نمی شود بلکه منجر به اعمال خشونت مردان در قبال زنان یک خانواده می شود . زنانی که به هر دلیلی نمی توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند و باید روزها و ساعتها در راهروها به دنبال طلاق باشند در صورتی که مردان می توانند حتی بدون رضایت همسر اول، ازدواج مجدد کنند . اعمال این نوع از قوانین در ساختار خانواده تنها به استقرار یک نظام و حذف عامل دیگر می شود . نهادینه کردن مردسالاری و حذف خواستهای زنانه ،از مهمترین اثر این نوع قوانین است که در دراز مدت نه تنها بر خانواده تاثیر مطلوبی ندارد، بلکه با نهادینه شدن این قدرت ، خشونت در خانواده و باطلبع در اجتماع افزایش می یابد .

اما مسئله به همین جا ختم نمی شود پررنگ تر کردن نهادهای قدرت در خانواده و دادن آزادی های جنسی به مردان به واسطه ی این قانون ، به خشونت علیه زنان مشروعیت قانونی می دهد . به واسطه ی این قانون ، مردان در خانواده ه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان