صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

اضافه شدن يک سال ديگر به محکوميت مهديه گلرو

1 شهریور 1389

گویا: طبق خبر دريافتی، وحيد لعلی پور، همسر زندانی سياسی مهديه گلرو، گفته است: بالاخره از اتفاقی که می ترسيديم به وقوع پيوست و يک سال حکم تعليقی مهديه به اجرا در آمد.

طی ابلاغ اجرای احکام اوين، سه سال زندان مشتمل بر دو سال حبس تعزيری و يک سال تعليقی به مهديه گلرو ابلاغ شد.

اين در حالی است که تنها يک روز بعد از ابلاغ حکم يک سال تعليقی، مهديه دستگير شده و در اين مدت کوتاه جرمی مرتکب نشده و همچنين در زمان دستگيری، اين حکم قابليت اجرا نداشته است. لذا عملا اجرای اين حکم غير قانونی است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان