صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تصویب و بررسی چند ماده از لایحه ی حمایت از خانواده در مصوبه ی امروز مجلس

2 شهریور 1389

شرايط رسيدگي به اقامه دعواي زوجين مقيم خارج از كشور

ايلنا: مجلس شوراي اسلامي شرايط رسيدگي به اقامه دعواي زوجين مقيم خارج از كشور را تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا در جلسه علني امروز نمايندگان در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده موادي از آن را تصويب كردند.

براين اساس در دعاوي امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود، اقامه دعوا كند. مگر در موردي كه خواسته مطالبه مهريه غير منقول باشد.

همچنين هرگاه زوجين، دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه‌هاي قضايي متعدد مطرح كرده باشد، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي مي‌كند.

با مصوبه مجلس هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد، براي رسيدگي صالح است و اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشد، ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت داشته باشند دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.

همچنين هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشد دادگاه شهرستان تهران، صلاحيت رسيدگي را دارد. مگر آن كه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگري توافق كنند.

تاخير در جلسه دادرسي براي حداكثر دو بار به درخواست زوجين

ايلنا: مجلس به دادگاه‌هاي خانواده اجازه داد بنا به درخواست زوجين يا يكي از آنان، جلسه دادرسي را جهت فراهم شدن فرصت صلح و سازش حداكثري براي دو بار به تاخير بياندازد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس نمايندگان در ادامه بررسي جزييات لايحه خانواده مواد ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند.

با مصوبه مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. لكن چنانچه طرفين دعوا طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه نيز مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

همچنين رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.
براين اساس هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المكان معرفي كند؛ بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.
دادگاه همچنين مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آن حداكثر براي دوبار به تاخير اندازد.

در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكوم‌له پس از صدور قطعي و تا پيش از شروع اجرا آن نيز مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تامين محكوم‌به را درخواست كند.

حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل از سوي مادر

ايلنا: با مصوبه مجلس، حق اقامه دعوا براي مطالبه نفقه طفل يا محجور از سوي مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را بر عهده دارد، بوجود آمد.

به گزارش خبرن
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان