صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

24 انتقاد ائتلاف اسلامی زنان به مجلس در نامه ای به مجلس : نگاه قانون به زن ابزاری است

8 شهریور 1389

ایلنا: اعضای ائتلاف اسلامی زنان در اين نامه انتقادات خود را نسبت به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مطرح کردند. در بخش‌هايی از اين نامه آمده است در جامعه‌ای که به فرم جمهوری اداره می‌شود و زنان درتعيين سرنوشت و مسير جامعه نقش دارند چه گونه می‌توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و ديگر هيچ؟

نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 با سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و درک ايام و ليالی مبارک قدر
 محترما معروض می دارد؛

لايحه تقديمی قوه قضاييه با نام لايحه تحکيم خانواده لايحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دليل غيرکارشناسی بودن اين مواد قانونی، که تصويب آن ها موجبات آسيب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت.

قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز به تحکيم خانواده صراحت دارد که قاعدتا نياز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسيب ها طرح ها و لوايح با اين هدف در مجلس مطرح شوند.
نمايندگان محترم توجه دارند که کار نمايندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نيست بلکه نمايندگان با توجه به شرايط روز و آسيب ها و مشکلات و نيازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند.

با توجه به هدف اصلی که بايد تحکيم خانواده باشد به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لايحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد:

۱- در دفاع از ترويج ازدواج موقت و مجدد می گويند حکم خدا و شرع. بايد توجه داشته باشيم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف ديگر به زبان شرع آن چه آسيب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با اين همه آسيب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بديهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای يک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانينی را تصويب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسيب ها را بيشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرايط يک امر مباح. به گواهی تحقيقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسيب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهيل در امر مباحی که آسيب رسان است يا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقويت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ...

(توضيح: علامه طباطبايی در تفسير الميزان در ذيل آيه مربوطه تصريح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد يا بازدارد و در اين باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پيدا کند او می تواند مردم را از اين ستم هاييکه به نام تعدد زوجات و چيزهای ديگر انجام می دهند بازدارد". )

۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بيماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان