صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

ژيلا بنی يعقوب باز هم محاکمه شد

8 شهریور 1389

تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار ديروز(يکشنبه ) برای سومين بار در يکسال گذشته دردادگاه محاکمه شد. اين بار دادگاهش با حضور هيئت منصفه مطبوعاتی و در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد.

به گفته فريده غيرت ،وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب اين بار موکلش به اتهام توهين به رييس جمهوری و مقامات به دادگاه فراخوانده شده بود.

غيرت در اين باره به خبرنگار سايت «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» گفت : پس از بازداشت موکلم در حوادث پس از انتخابات ،چندين اتهام به وی تفيهم شد که در نهايت با ارسال کيفرخواست شامل دو اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و توهين به رييس جمهوری در شعبه ۲۶ محاکمه شد.موارد اتهامی به مقالات منتشره موکلم در وبلاگ شخصی اش مستند شده است. دادگاه به ماهيت هر دو موضوع اتهامی ورود و به آن رسيدگی کرد .هم من و هم موکلم در آن دادگاه در برابر هر دو اتهام مطرح شده دفاع کرديم اما با کمال تعجب و پس از صدور حکم ،اخطاريه ای را مبنی بر برگزاری دادگاهی جديد برای موکلم در اين خصوص دريافت کردم.

وی درباره دلايل تشکيل دادگاه جديد برای ژيلا بنی يعقوب گفت: بعد از صدور حکم يکسال حبس تعزيری و سی سال محروميت از روزنامه نگاری ،دادستان تهران در مرحله تجديد نظرخواهی با اين استدلال که برای موکلم در خصوص توهين به رييس جمهور و مقامات در دادگاه قبلی حکم صادر نشده، درخواست رسيدگی مجدد را داد. در واقع دادگاه جديد موکلم براساس شکايت دادستان صورت پذيرفته است، به اين معنا که برای موکلم علاوه بر مجازات قبلی درخواست مجازات جديد شده است.

غيرت در جلسه دادگاهی که ديروز برگزار شد ،ضمن رد تمامی اتهامات وارده به ژيلا بنی يعقوب، گفت :موکل من به عنوان يک روزنامه نگار مستقل چند مقاله انتقادی در باره آقای احمدی نژاد نوشته و ايشان را به عنوان يک کانديدای رياست جمهوری مورد نقد قرار داده است و نه به عنوان رييس جمهور. شعبه ۲۶ دادگاه در حکمی که صادر کرده با استناد به همين مقالات وی را به يکسال حبس و سی سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم کرده است.

وی از قضات دادگاه و اعضای هيئت منصفه خواست که در رسيدگی به اين پرونده به طور جدی به اين موضوع توجه کنند که اين اتهامات قبلا مورد رسيدگی قرار گرفته است.

فريده غيرت که از برگزاری دادگاه موکلش با حضور هيئت منصفه رضايت کامل داشت ،گفت :محاکمه موکلم در يک دادگاه مطبوعاتی آن هم با حضورهيئت منصفه برای من و موکلم بسيار اميدوارکننده بود .آرزوی ماست که هرروزنامه نگاری که در حوزه شغلی اش با اتهامی مواجه می شود در چنين دادگاهی محاکمه شود. فضای دادگاه کاملا محترمانه و با توجه کامل به دفاعيات من و موکلم برگزار شد و هيئت رييسه دادگاه از جمله آقای خراسانی رييس شعبه ۷۶ در فضايی کاملا منصفانه و با بی طرفی کامل دادگاه را برگزار کردند و اميدوارم با همين روحيه نيز اين پرونده را مورد بررسی قرارداده و رای صادر کنند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان