صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

سروده ای از سیمین بهبهانی به مناسبت سالگرد کمپین یک میلیون امضاء

6 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: سیمین بهبهانی شاعر بلندآوازه ایران طی دو دهه اخیر، به دفعات برای امید بخشیدن به کنشگران جنبش زنان و تقویت پایداری آنان شعر و غزلهای پُرمعنایی را سروده و به دختران خود در سراسر این مرز و بوم هدیه کرده است. سیمین بهبهانی نه تنها به عنوان مادر معنوی جنبش زنان بلکه در مقام یک یاور و همرزم دختران حق طلب خود در جنبش زنان، همیشه ثابت قدم بوده و پا به پای آنان در تجمع های مسالمت آمیز شرکت داشته و حتا مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته است (از جمله در تجمع مسالمت آمیز زنان معترض در پارک دانشجو). حضور مصمم و دلگرم کننده ی بانوی شعر و غزل ایران در حرکت های جمعی جنبش زنان که فقط یکی از آنها، بنیان نهادن کمپین یک میلیون امضا بود، خواهی نخواهی به حرکت های حق خواهانه زن ایرانی، مشروعیت بسیار بیشتری می بخشد و آنها را در ادامه راه روشن خود، امیدوارتر می کند. برخی از اشعار سیمین بهبهانی در سالهای گذشته توسط فعالان جنبش زنان به سرود تبدیل شده و در مواقع و مناسبت های مختلف، در حافظه اکثر کنشگران جنبش زنان، زمزمه می شود. ایشان هر سال به مناسبت های گوناگونی که در جنبش زنان است همچون 8 مارس ، یا سالروز 22 خرداد، و یا سالگرد کمپین، ما زنان را از الطاف خود محروم نمی کنند و با اشعار و غزلیات غنایی خویش، انرژی تازه ای در رگهای جنبش زنان، جاری می سازند. اکنون نیز سیمین بهبهانی، از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضاء، به مناسبت سالگرد کمپین شعری سروده اند که در زیر می خوانید:

 چابک دوید و پنجره را بگشود
 بر پهنه مشبک چشم انداز
 فریاد زد که آی بپاخیزید
 خفتن به کارزار نمی باید

 دیوان به خیره، خون مرا خوردند
 تنها نه من، بسا چون مرا آزردند
 با این ستم که رفت بر زن
 آیا با خلق حق گذار گواهی هست؟

 طومار دادخواهی ما اینک در پیش روست
 تا چه بفرمایید
 تصدیق کن حقیقت مطلق را
 ای سرنوشت ساز غلط در غلط
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان