صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تصویب و بررسی چند ماده از لایحه ی حمایت از خانواده در مصوبه ی امروز مجلس

14 شهریور 1389

عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نمي‌شود

ايلنا : بنا به مصوبه امروز مجلس با صدور گواهي عدم امكان سازش بنابر توافق زوجين، عدم حضور زوج مانع اجرا صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس ، نمايندگان در بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده مواد ديگري از آن را كه مربوط به فصل طلاق مي‌شد به تصويب رساندند.

با مصوبه مجلس هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذر از سوي وي در مدت مذكور صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر، به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد در موارد غيبت زوجه. اجراء صيغه طلاق و ثبت آن به وسيله دفترخانه به اطلاع وي مي‌رسد.

همچنين فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراء صيغه در اين ماده و ماده 37 فوق نبايد از يك هفته كمتر باشد و در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار به هزينه درخواست‌كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي‌آيد.

گفتني است؛ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد عدم حضور زوج مانع اجراء صيغه طلاق و ثبت آن نيست مشروط بر آنكه زوجه بنا براعلام دادگاه صادر‌كننده راي و يا به موجب سند رسمي در اجراء صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد.

اجراء صيغه طلاق نيز با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي‌گيرد.
بنا بر تصميم نمايندگان در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي‌شود، ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد و در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود.

صورت‌جلسه تكميل شده نيز به امضاء سردفتر زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد ،در صورت درخواست زوجه گواهي اجراء صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود.
همچنين در كليه موارد قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادر‌كننده راي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.

فرد استنكاف‌كننده تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود

ايلنا : مجلس براي افرادي كه از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزند بازداشت تا زمان اجراي حكم را تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده، موادي از اين لايحه را كه مربوط به فصل حضانت و نگهداري اطفال و نفقه مي‌شد را به تصويب رساندند.

بر اين اساس هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

همچنين ه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان