صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

رنجنامه دو تن از اعضای ائتلاف اسلامی زنان فقط برای حضور در جلسه کمیسیون حقوقی مجلس، آن هم برای یک لایحه ای که مثلا به «همه زنان مربوط است»!!

18 شهریور 1389

با‌مواد برگشتی چه می‌كنید؟ / توران ولی مراد از اعضای ائتلاف اسلامی زنان

روزنامه آرمان: گفتند پیشنهاداتتان را به کمسیون حقوقی و قضایی بفرستید، کمسیون آماده شنیدن نظرات کارشناسی درباره لایحه حمایت از خانواده است. گفتند شما بنویسید؛ نظراتتان را به نمایندگان منتقل می‌کنیم و ما برای همه‌این کارها اقدام کردیم. آن وقت بود كه گفتند دیر شده، کار کمیسیون برای‌این دو ماده تمام شده است. اصرار کردیم و پاسخی كه شنیدیم‌این بود:

کفایت مذاکرات. باز هم اصرار کردیم. گفتند بسیار خوب یک نفر بیاید، نه بیشتر، سرمان شلوغ است و وقتی هم برای تغییر نمانده است. یک نفر بیاید و تند تند بگوید و برود. نه جای توضیح است و نه جای بحث. فقط پیشنهادش را بدهد. آن وقت ما‌اندیشیدیم پیشنهادهایی که گفتن و نگفتنش تفاوتی نکند را برای چه مطرح كنیم؟ اگر نقطه نظرات با‌استدلال‌ها منتقل نشوند، و قرار نباشد چیزی تغییر کند، پس‌این کارها برای چیست؟‌با‌این همه ائتلاف اسلامی زنان از خانم مجتهده‌ای که در‌اسلام شناسی و فقه سرآمد بانوان است خواست تا‌به نمایندگی از زنان به کمیسیون برود و نتیجه تحقیقات و مطالعاتش را در‌ارتباط با‌تحکیم خانواده و خانواده در‌قرآن و نگاه سیستماتیک قرآن به خانواده برای کمیسیون بگوید. مگر نه‌این که دغدغه همه شرع است؟ از شرع و از قرآن و از اصول حاکم بر خانواده در‌نگاه قرآن بگوید به علاوه نتیجه مذاکراتش با‌قضات. از اصل تک همسری در‌قرآن و کرامت باوری قرآن به زن و اصل معروف در‌قرآن در‌تعاملات با‌زنان و اصل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی در‌خانواده در‌نگاه قرآن و اصل مهروزی در‌خانواده و از خدامحوری به عوض فرد محوری بگوید و بگوید تحکیم خانواده یعنی‌این که خانواده‌های قرآنی بسازیم. بگوید ازدواج مجدد برای شرایط اضطرار است و کجا می‌آیند قانون شرایط اضطرار را به جای قانون شرایط عادی می‌نشانند؟ مثل جلیقه نجات در‌هواپیما که برای شرایط اضطرار و خطر است مسافران از ابتدا تا‌انتهای پرواز که آن را نمی پوشند. اما گفتند جایی برای بحث نیست. در‌دو جمله و خلاصه بگویید.

‌جلساتی با‌حضور كارشناسان را درخواست كردیم. گفتند فقط یک نفر، همه حرف‌ها گفته شده است. گفتیم چه كسانی حرف‌هایشان را گفته‌اند؟ اگر همه حرف‌ها گفته شده پس چرا نتیجه‌این است؟ كجاست آن تحقیقات آماری که بر اساس آن برای رفع نیازها و مشکلات جامعه قانون نوشته شده است؟ تحقیقاتی که نشان دهد بر سر خانواده‌ها و زنان و فرزندان مردانی که حریم خانه را شکسته‌اند و به دنبال زنان دیگر رفته‌اند چه آمده است؟ كجاست آن تحقیقات قرآنی که نگاه قرآن و شرع به خانواده را همه جانبه نشان دهد که مبنای قانونگذاری شده باشد. ‌گفتیم آن روزهایی كه نمی گذاشتند تا‌قرآن همه جانبه مطرح شود، پدر‌پدربزرگ‌های ما هم می‌گفتند قرآن گفته تا‌چهار تا‌زن عقدی و صیغه هم که بی‌حساب. همان روزهایی كه از قرآن هر چه را که مطابق میل خودشان بود می‌گرفتند و هر چه مطابق میلشان نبود رها می‌کردند. آن روزها که می‌گفتند زن‌ها بی سواد بمانند بهتر است چرا که تصور می‌کردند اگر زنان باسواد شوند از کنترل خارج می‌شوند. آن روزها که هر که قدرت دستش بود به جای‌این که او در‌خدمت مذهب باشد مذهب را به خدمت خود گرفته بود. آن روزها که هنوز جمهوری
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان