صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

افزايش خشونت در مدارس و كودك‌آزاري‌هاي جنسي /

اعتماد ملی-14 بهمن 1386

انجمن دفاع از حقوق كودك، آماري از حجم نمونه‌ كوچك مراجعه‌كنندگان خود ارائه داده است كه افزايش آزارهاي جنسي و آزار توسط كادر آموزشي مدارس را آشكار مي‌سازد.

در حالي كه بر اساس آمارهايي كه منابع دولتي اعلا‌م مي‌كنند، جايگاه سهم بالا‌ي كودك‌آزاري در ميان خشونت‌هاي خانوادگي دست‌نخورده باقي مانده است، افزايش 20 درصدي تعداد كودكان پسر آزارديده نسبت به سال گذشته، آمار 20 درصدي آزارهاي صورت‌گرفته توسط كادر آموزشي و همچنين ميزان 20 درصدي آزارهاي جنسي كودكان در گزارش انجمن حمايت از حقوق كودك قابل توجه است. فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودك به 50 مورد كودك‌آزاري كه در سه‌ماهه اخير به اين انجمن گزارش شده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: 60 درصد از اين كودكان آزارديده، پسر و مابقي دختر بودند. ‌

مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودك، با تأكيد بر اينكه اين آمارها داراي همپوشاني است، انواع آزارها را چنين تفكيك مي‌كند: 40 درصد آزارهاي جسمي، 30 درصد عاطفي، 30 درصد غفلت، 20 درصد آموزشي، 10 درصد بهره‌كشي اقتصادي و 20 درصد آزارهاي جنسي. ‌ همچنين به گفته‌ يزداني، 40 درصد از خانواده كودكان آزارديده، فقير و بيكار، 20 درصد داراي سابقه طلا‌ق و 35 درصد از والدين كودكان، معتاد بودند.

15 درصد از اين كودكان با ناپدري و يا نامادري زندگي مي‌كنند و والدين 10 درصد از آنها نيز فوت كرده‌اند. مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودك، دليل افزايش 20 درصدي تعداد كودكان پسر آزارديده در سه ماهه اخير را نسبت به سه ماهه قبل، باز شدن مدارس عنوان مي‌كند و مي‌گويد: بيشتر پسرها در مراكز آموزشي مورد تنبيه قرار مي‌گيرند. علا‌وه بر اين، به دليل شيطنت پسرها، آنها در گروه سني زير 11-10 سال بيشتر از دختران آزار مي‌بينند. او توصيه مي‌كند كه آموزش و پرورش در حوزه‌ آموزش معلمان بيشتر كار كند و در ادامه‌ صحبت‌هايش تأكيد مي‌كند: نه‌تنها معلمان، بلكه كتاب‌هاي درسي آموزش و پرورش نيز خشونت توليد كرده و نقش‌هايي كه دختران و پسران در كتاب‌هاي درسي دارند، نابرابري جنسيتي را ترويج مي‌كند. اما متأسفانه به جاي حل اين مسائل، با بحث جدا شدن كتاب‌هاي درسي دختران و پسران اين موضوع تشديد مي‌شود.

بر اساس گزارش سالا‌نه‌ انجمن دفاع از حقوق كودك، در سال 1386، ميزان 41 درصد آزاردهندگان كودكان پدر، 28 درصد مادر، 6 درصد همسايه، 3 درصد كادر آموزشي، 4 درصد اقوام، 4 درصد غريبه‌ها، 7 درصد نامادري، 2 درصد ناپدري، 3 درصد كادر بيمارستان و 2 درصد كادر زندان بوده‌اند.

با وجود ارائه‌ چنين آمارهايي از سوي مراجع مختلف، وزارت آموزش و پرورش حاضر به ارائه‌ آماري از ميزان واقعي تنبيه‌هاي بدني و رواني دانش‌آموزان - دست‌كم در حدي كه بر اساس معيارهاي اين وزارتخانه تنبيه به شمار مي‌رود و براي آنها پرونده تشكيل مي‌شود - نيست. سيدابراهيم حسيني، قائم‌مقام و معاون بازرسي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش، در تماس تلفني خبرنگار ما، ضمن بيان اين مطلب كه شكايات مطرح در آموزش و پرورش به صورتي تفكيك نمي‌شود كه كودك‌آزاري‌ها مشخص شود، گفت: حراست مسووليت اصلي را برعهده دارد و ما فقط در مواردي كه ارجاع داده مي‌شود و بايد پرونده تشكيل شود وارد عمل مي‌شويم. ظاهرا اين روزها كسي جز سرپرست آموزش و پرورش
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان