صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تناسب سازي جنسيتي به جای سهميه بندي جنسيتي!

ترانه بني يعقوب-23 اردیبهشت 1387

<:voir_en_ligne:> : کانون زنان ایرانی

تناسب سازي جنسيتي پاسخي است كه سازمان سنجش به شكايت يكي از معترضان به سهميه بندي جنسيتي داده است.

چندي پيش يكي از دانشجويان دختر درباره تبعيض جنسيتي كه در رشته پزشكي نسبت به او اعمال شده بود به ديوان عدالت اداري شكايت كرد. اين دانشجوي دختر با مقايسه رتبه و منطقه اش با پسران دانشجو به اين نتيجه رسيده بود كه براي گرفتن حقش از سازمان سنجش به ديوان عدالت اداري شكايت كند.

مينا جعفري يكي از وكيل هاي اين پرونده مي گويد: «از آنجا كه بر اساس بند 9 از اصل سه قانون اساسي و اصول 19 و 20 و بند يك از اصل 21 همين قانون، آموزش عالي يكي از حقوق بنيادين افراد ملت شمرده شده و براساس اصل 40 قانون اساسي نيز هيچ كس براي اعمال حقوق خويش نمي تواند لطمه اي به حقوق ديگران بزند همچنين براساس ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي همه اشخاص اعم از زن و مرد بدون هيچ تبعيضي استحقاق حمايت مساوي قانون را دارند. در سوم بهمن ماه سال 86 من به همراه يكي ديگر از وكلاي اين پرونده دادخواستي را در راستاي ابطال تصميم وزارت علوم و سازمان سنجش درباره تبعيض جنسيتي اعمال شده در رشته هاي پزشكي تقديم ديوان عدالت اداري كرديم.»

به گفته جعفري سازمان سنجش در لايحه جوابيه اي كه به شعبه رسيدگي كننده پرونده ارسال كرده، اين سازمان را صرفا مجري تناسب سازي جنسيتي و نه سهميه بندي جنسيتي خوانده است.

او مي گويد: «سازمان سنجش اين طور استدلال كرده كه در واقع وزارت بهداشت است كه ظرفيت هاي مورد نياز براي تامين نيروي انساني متخصص كشور در آزمون سراسري را اعلام مي كند. به همين دليل طي دادخواست ديگري در دوم ارديبهشت ماه 1387 وزارت بهداشت نيز به عنوان يكي از خواندگان دعوا به اين پرونده جلب شد.»

بخث سهميه بندي جنسيتي از مدتها پيش مطرح است و با اين كه مسوولات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها اين موضوع را رد كرده اند اما بالاخره طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه بهمن ماه سال گذشته منتشر شد سهميه بندي جنسيتي در برخي رشته هاي تحصيلي تاييد شد.

طبق اين گزارش سازمان سنجش در سال 85 در 96 رشته و در سال 86 (در 39 رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري، ميزاني را به صورت 40-30 درصد مرد و 30-40 درصد زن و مابقي به صورت رقابتي درنظر گرفته است. رييس سازمان سنجش هم در ماه هاي پاياني سال گذشته درباره سهميه بندي جنسيتي دانشگاه ها بر همين نكته تاكيد كرد و گفت: «ورود حداقلي هر دو جنس را در برخي رشته ها تضمين مي كنيم به طوري كه در برخي رشته ها اين سهميه بندي به نفع دختران و در برخي رشته ها به نفع پسران خواهد بود.

با اين همه پورعباس اين طرح را به هيچ عنوان تبعيض آميز ندانست و گفت: «با تخمين ورود حداقلي هر دو جنس تناسب ورود به برخي رشته ها رعايت مي شود.»

مينا جعفري درباره پرونده موكلش مي گويد: «وزارت علوم تاكنون پاسخي به دادخواست مذكور نداده و ما هنوز منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم دراين باره هستيم.» وزير علوم اما در جلسه اي كه در دانشگاه فردوسي مشهد با روساي اين دانشگاه داشت، نظرش را درباره سهميه بندي جنسيتي دانشگاه ها اين گونه مطرح كرده است: «در صورتي كه دانشگاه ها احساس كنند در رشته اي تركيب جنسيتي خاصي بايد اعمال شود، آن رابه سازمان سنجش اعلام كنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذيرش دانشجو كند.»
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان