صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

جايگاه زنان در تاريخ پزشكي و نقش آنان در توسعه طب اسلامي

الهه باقری-7 آبان 1389

مدرسه فمینیستی: پنجمین همایش بین المللی تاریخ پزشکی طب اسلامی در ترکیه، امسال میزبان بسیاری از محققان این حوزه از کشورهای مختلف بود. از جمله شرکت کنندگان در این همایش الهه باقری بود که مقاله زیر را به صورت پوستر در این همایش ارائه کرد. این همایش از 25 تا 28 اکتبر 2010 در استانبول برگزار شد و در این همایش پوستر الهه باقری تحت عنوان «جايگاه زنان در تاريخ پزشكي و نقش آنان در توسعه طب اسلامي» مقام اول را در میان پوسترهای ارائه شده به این کنفرانس کسب کرد. این پوستر را در انتهای مقاله ایشان می توانید مشاهده کنید:

جايگاه زنان در تاريخ پزشكي و نقش آنان در توسعه طب اسلامي

يکی از حوزه های اجتماعی که زنان به طور فعال و چشمگير از ديرباز در آن ظاهر گشته و از اين رهگذر بر بسياری از حوادث تاريخی تاثيرگذار بوده اند، حوزه طب و طبابت است. به گفته برخی از پژوهشگران تاريخ تمدن، حرفه طبابت از عرصه هايی بوده که ابتدا زنان به دلايل خاص در آن وارد شده و در زمينه ي شناخت بيماری ها و داروهای گياهی، حرف اول را زده اند. هر چند که قرنها بعد اين وظيفه زنان تا حد زيادی تخصصی گشته و به حوزه های معنوی که در اختيار مردان بود، وارد گشت، ولی هيچ گاه به کلی نتوانست از هنرورزی زنان دور بماند. شايد مهمترين شاخه طب که تا قرنها بصورت انحصاری در اختيار زنان باقی ماند، مسائل مربوط به بارداری و تولد بود و از اين منظراست که مامايی هميشه بر عهده ی زنان بوده است.

اما در اين نوشتار، سعی بر اين است كه ابتدا بصورت خلاصه طب اسلامی معرفی گشته و نحله های مختلف آن بيان گردد و سپس فعاليت زنان مسلمان و نقش آنان در طب و طبابت ، بهداشت و درمان اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.ضمن اينكه نام ها و القاب مورد استفاده ي جامعه ي اسلامي نسبت به زنان فعال در حيطه ي پزشكي در گستره جهان اسلام نيز از جمله محورهاي اين مقاله خواهد بود. نتيجه ي كار روشن شدن وضعيت زنان در طب اسلامي مي باشد.

مقدمه :

دسترسي به آموزش براي زنان، در تمامي سطوح، در قرن نوزدهم امكان پذير شد.كه براي زنان موفقيتي بزرگ به شمار مي آمد، همچنين دسترسي به تحصيلات دانشگاهي در پايان قرن 19 ميلادي براي زنان ممكن شد. شورش دانشجويي«ادينبورگ» به هنگام پذيرفته شدن چند زن در دانشگاه طب از اين نمونه مخالفت ها ناشي مي شود. در فرانسه صورتك نخستين زن انترن بيمارستان «ادوارد پيلت»به نشانه ي اعتراض، توسط پسرانِ دانشجوی پزشکی سوزانده شد. در ايران نيز وضع به همين منوال بود. ورود دختران به مدارس، حرف و حديث بسيار به همراه داشت. از فعاليت زنان پزشك، ماما و پرستار تا حد قابل توجهي جلوگيري مي شد.

پيشينه ي طب اسلامي

طب اسلامي يكي از مشهورترين و شناخته ترين تمدن اسلامي و يكي از شاخه هاي علم است كه مسلمانان در آن درخشندگي فراوان پيدا كرده اند. نه تنها آثار پزشكان مسلمان در قرون وسطاي اروپايي در مغرب زمين تدريس مي شد، بلكه در دوره رنسانس و در قرن يازدهم هجري / هفدهم ميلادي تعليمات ايشان در محافل طبي مغرب زمين قدر و منزلت داشت. طب اسلامي تركيبي از سنت هاي بقراطي و جالينوسي پزشكي يوناني ، با نظريه ها و جنبه هاي عملي طب ايراني و هندي ، در زمينه ي كلي اسلام به وجود آمد. با اين پيش زمينه نسبت به طب اسلامي ، به نظر مي رسد
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان