صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

واکنش شيرين‎ ‎عبادي به اظهارات هيلاري کلينتون

در مصاحبه با امید معماریان-26 اردیبهشت 1387

<:voir_en_ligne:> : روزآنلاین

شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎درسال‎ ۲۰۰۳ ‎با‎ ‎انتقاد‎ ‎ازسخنان جنجالي‎ ‎هيلاري‎ ‎کلينتون‎ ‎درخصوص‎ ‎اينکه‎ ‎اگر‎ ‎ايران‎ ‎به‎ ‎اسراييل‎ ‎حمله‎ ‎اتمي‎ ‎کند‎ ‎توسط‎ ‎آمريکا‎ ‎نابود‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎گفت:‏‎ ‎‏"هيلاري‎ ‎درميان‎ ‎زنان‎ ‎استثنا‎ ‎به‎ ‎شمار‎ ‎مي‎ ‎رود‎ ‎که‎ ‎حتي‎ ‎ازمردان‎ ‎نيز‎ ‎جنگ‎ ‎طلب‎ ‎تر‎ ‎است".

‎اين‎ ‎فعال‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درگفتگو با روزدر ‏‎ ‎توضيح‎ ‎اينکه‎ ‎چرا‎ ‎زنان‎ ‎پيشگامان‎ ‎صلح‎ ‎هستند‎ ‎افزود: "بيشترين‎ ‎صدمه‎ ‎از‎ ‎جنگ‎ ‎را‎ ‎زنان‎ ‎مي‎ ‎برند‎ ‎چرا‎ ‎شوهران‎ ‎وپسران‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎ازدست‎ ‎مي‎ ‎دهند‎ ‎و‎ ‎مورد‎ ‎تجاوز‎ ‎قرارمي‎ ‎گيرند‎. ‎‏ بنابراين‎ ‎نوعا‎ ‎زنان‎ ‎درهمه‎ ‎جاي‎ ‎جهان‎ ‎صلح‎ ‎طلب‎ ‎هستند. ‏‎ ‎اما‎ ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎که‎ ‎هرقانوني‎ ‎استثنا‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎دارد‎ ‎گاه‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎زناني‎ ‎برمي‎ ‎خوريم‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎مردي‎ ‎جنگ‎ ‎طلب‎ ‎تر‎ ‎هستند".‏

‎وي‎ ‎ابرازي‎ ‎اميدواري‎ ‎کرد‎ ‎که "خانم‎ ‎کلينتون‎ ‎چنين‎ ‎حرفي‎ ‎را‎ ‎نه‎ ‎از‎ ‎روي‎ ‎اعتقاد‎ ‎بلکه‎ ‎صرفا‎ ‎براي کسب‎ ‎آراي‎ ‎عده‎ ‎اي‎ ‎از‎ ‎افراطبون‎ ‎کشورش زده‎ ‎باشد": "اگر‎ ‎از‎ ‎روي‎ ‎اعتقاد‎ ‎گفته‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎درصورتي‎ ‎که‎ ‎خطري‎ ‎متوجه‎ ‎اسراييل‎ ‎شود‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎منهدم‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎بايد‎ ‎بگويم‎ ‎متاسفم‎ ‎که‎ ‎يک‎ ‎زن‎ ‎به‎ ‎جاي‎ ‎سازندگي‎ ‎وصلح‎ ‎به‎ ‎جنگ‎ ‎و ويراني‎ ‎مي‎ ‎انديشد‎ ‎و ‏در‎ ‎پاسخ‎ ‎ايشان‎ ‎مي‎ ‎گويم‎ ‎ملتي‎ ‎با‎ ‎قدمت‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎فرهنگي‎ ‎با‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎سه هزار‎ ‎سال‎ ‎تمدن‎ ‎ويران‎ ‎شدني‎ ‎نيست".‏‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎ادامه‎ ‎داد: "شايد‎ ‎هواپيماهاي‎ ‎جنگي‎ ‎بتوانند‎ ‎چند‎ ‎نقطه‎ ‎از‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎قول‎ ‎خانم‎ ‎کلينتون‎ ‎منهدم‎ ‎کنند‎ ‎اما‎ ‎تمدن‎ ‎سه‎ ‎هزارساله‎ ‎را‎ ‎نمي‎ ‎تواند‎ ‎منهدم‎ ‎کرد".‏ ‎

‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎درسال‎ ۲۰۰۳ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎جواب‎ ‎وي‎ ‎به‎ ‎کلينتون‎ ‎وديگر‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎اظهارات‎ ‎تندي‎ ‎عليه‎ ‎ايران‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎چنين‎ ‎است: "پاسخ‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎افرادي‎ ‎مانند‎ ‎خانم‎ ‎کلينتون‎ ‎که‎ ‎دايما‎ ‎ترس‎ ‎از‎ ‎ويراني‎ ‎اسراييل‎ ‎را‎ ‎بهانه‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎ايران‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ايران‎ ‎از‎ ‎ديرباز‎ ‎يعني‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎کوروش‎ ‎بزرگ‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎پناهگاه‎ ‎هاي‎ ‎معروف‎ ‎يهوديان‎ ‎بوده‎ ‎است. يهوديان‎ ‎درايران‎ ‎قرن‎ ‎ها‎ ‎درآرامش‎ ‎زندگي‎ ‎کرده‎ ‎اند. حتي‎ ‎يکي‎ ‎از عبادت‎ ‎گاه‎ ‎هاي‎ ‎معروف‎ ‎يهوديان‎ ‎درايران‎ ‎واقع‎ ‎است. ايران‎ ‎را‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎سه‎ ‎هزار‎ ‎سابقه‎ ‎تمدن‎ ‎مورد‎ ‎قضاوت‎ ‎قرارداد‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎فقط‎ ‎با‎ ‎سي‎ ‎سال‎ ‎اخير ‏و بلکه‎ ‎دو- سه سال‎ ‎اخيرش‎ -‎بعد‎ ‎ازروي‎ ‎کارآمدن‎ ‎محمود‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد..."‏

‎اين‎ ‎فعال‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان