صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

راهکاری برای کاهش خشونت: شناخت و افشای آن / طلعت تقی نیا

28 آبان 1389

مدرسه فمینیستی : روز 25 نوامبر ، برابر با 4 آذر «روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. اختصاص این روز به عنوان مناسبتی بین المللی، طبعا به ما زنان ایرانی فرصت دوباره ای می دهد که تلاش های مان را برای مبارزه با همه اشکال خشونت، بسیج کنیم. گرچه در طول بیست سال اخیر، اکثر قریب به اتفاق گروه های جنبش زنان در هر موقعیت و فرصتی که به کف آورده اند به طور منظم و پیوسته علیه خشونت و آموزش شیوه های مقابله با آن، کار کرده اند. مجموعه این فعالیت های آگاهگرانه و مؤثر نشان از آن دارد که ما جنبش زنانی ها هیچ گاه و در هیچ دوره ای از افشای خشونت و مبارزه با آن غافل نبوده ایم و از مبارزه با خشونت و آموزش روش های مقابله با آن، غفلت نکردیم. امسال نیز ما در مدرسه فمینیستی تلاش کرده ایم که به مناسبت این روز، در حد بضاعت مان ویژه نامه کوچکی گرد آوردیم که طی روزهای منتهی به 25 نوامبر به خوانندگان سایت مدرسه فمینیستی تقدیم می کنیم. باری، اختصاص این روز بین المللی علیه خشونت در برابر زنان را به فال نیک بگیریم و : علیه خشونت، گامی دیگر به پیش بگذاریم! از همین روست که طلعت تقی نیا، در مطلب حاضر تلاش کرده است تا به بررسی راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان بپردازد:

جهان ما، بسیار سریع در حال تغییر است . با دنیایی پُرشتاب و در حال تحول مداوم، روبرو هستیم : حکومت ها، نظریه ها، روش ها، رابطه ها، تجربه ها، و مجموعه ی مناسبات اجتماعی تغییر می کنند. تکنولوژی همچنان به جلو می تازد. هر روز تحقیقات، پژوهش ها، اکتشاف ها، کشف زندگی حتی در سیاره های دیگر، تولیدمثل و تداوم حیات با لقاح مصنوعی،و خلاصه همه ی امور و پدیدارها در حال گذار و تغییر، و تکامل اند.

اما چگونه است که پدیده ی منحوس «خشونت علیه زنان» همچنان پابرجا است و حتی در "کشورهای پیشرفته با ادعای
دمکراسی" هم متوقف نمی شود؟ و چگونه است که همانند گذشته حقوق زنان به دلیل جنسیت شان به طور سیستماتیک نقض می شود؛ و زنان هر روز با خشونت و تهدیدهای بیشتری روبرو می شوند.

خشونت علیه ما زنان، پدیده ای فراگیر است

تجربه خشونت و تهدید زندگی زنان همه گیر و گسترده است. در همه طبقات، با هر نوع نژاد و ملیت، در تمام سال های زندگی، در خانه، در محیط های کار، و در پهنه ی جامعه و خلاصه در همه صور زندگی خصوصی و اجتماعی، و در هر کنارگوشه ی جهان، این خشونت چهره ی کریه و ترسناک خود را به رخ ما زنان می کشد. بنابراین، خشونت علیه زنان رویکردی موردی یا محلی یا منطقه ای نیست بلکه پدیده ای فرامرزی و جهانگیر است. اگر چه شیوه های
خشونت بنا به ویژگی های هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد.

خشونت همه جانبه و فراگير عليه زنان فرصت های زیادی را از آن ها می گیرد و مانع دستيابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. از این رو توانسته آسيب های جدی، جسمی، جنسی، روانی، چه درحوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی به آنها وارد نماید .

دریک جامعه در حال توسعه، تبعات ویرانگر این آسیب ها و صدمات، چه بسا فرا گیرتر و بشدت باز دارنده است. علل
و ریشه خشونت جدا از سیستم سیاسی و حکومت، نقش فرهنگ، مناسبات شهروندی، حقوق اجتماعی، و سنت های حاکم،
تاثیر ماندگار و بسیار تعیین کننده ای دارند. نا برابری حقوقی، تبعیض، فشار و بی عدالتی، فقر، فرو کاسته
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان