صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

افزايش امنيت روحي زنان بدسرپرست با افتتاح حساب جداگانه براي دريافت يارانه/ضرورت دريافت يارانه به طور مستقيم توسط زنان بدسرپرست

12 دی 1389

افزايش امنيت روحي زنان بدسرپرست با افتتاح حساب جداگانه براي دريافت يارانه

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر زنان بدسرپرست، از طريق افتتاح حساب جداگانه بتوانند يارانه خود را دريافت كنند، امنيت روحي آنان افزايش مي‌يابد.

احد خيري در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه مسلماً يارانه بايد به سرپرست خانوار پرداخت شود و سرپرست خانوار در نوع تخصيص آن مديريت داشته باشد، اظهار داشت: در اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، سرپرستان خانوارها به عنوان مدير، وظيفه دريافت و مديريت مالي خانواده را بر عهده دارند اما متأسفانه واريز مبالغ يارانه‌ به حساب بعضي از سرپرستان خانواده‌ها به دليل ابتلاي آنها به اعتياد يا معلوليت جسمي و ذهني، دغدغه ناديده گرفته شدن حقوق فرزندان و زنان بدسرپرست را به وجود مي‌آورد.

وي در خصوص اهميت شناسايي خانواده‌هاي بدسرپرست در زمان مناسب عنوان كرد: با شناسايي به‌هنگام خانواده‌هاي بدسرپرست بايد از ايجاد دغدغه براي آنها جلوگيري كنيم؛ حساب اصلي يارانه‌ها در اختيار سرپرستان خانواده‌هاست و به همين دليل اگر خانواده‌اي بدسرپرست باشد، مشكلات متعددي براي آنها ايجاد خواهد شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: معتقدم براي زنان بدسرپرست كه با چنين مشكلاتي مواجه هستند، بهتر است شرايطي مهيا شود تا با ارائه مدارك و مستنداتي در اين زمينه براي افتتاح حساب جداگانه به زيرمجموعه وزارت رفاه مراجعه كنند و به عنوان سرپرست دوم خانواده معرفي شوند و بتوانند يارانه‌ خود و فرزندان را در حساب جداگانه‌اي دريافت كنند.

وي در ادامه بيان كرد: با اين اقدام، پدر خانواده‌اي كه صلاحيت ندارد، يارانه خود را از طريق حسابي جدا از حساب اعضا‌ خانواده خود دريافت مي‌كند و يارانه ديگر اعضا خانواده به حساب مادر واريز ‌مي‌شود تا بتواند از خانواده و فرزندان حمايت كند.

خيري در خصوص روند اثبات عدم صلاحيت برخي از سرپرستان خانوار گفت: معتقدم اگر زني ادعاي بدسرپرستي داشته باشد، با ارائه مدارك و مستندات و با تأييد مراجع ذي‌ربط مي‌تواند در اين زمينه اقدام كند كه بهتر است براي دريافت يارانه‌ها، حسابي با نام مادر خانواده افتتاح شود.

ضرورت دريافت يارانه به طور مستقيم توسط زنان بدسرپرست

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: بايد از سوي دولت، ساز و كاري در نظر گرفته شود تا زنان بدسرپرست كه همسران صالح و قابل اطميناني ندارند، حداقل يارانه به دست خودشان برسد.

عفت شريعتي در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: يارانه‌اي كه به حساب سرپرستان خانوار غير موجه پرداخت مي‌شود، موجب تضييع حقوق خانواده‌هاي بدسرپرست خواهد شد.

وي در ادامه عنوان كرد: از سوي دولت بايد ساز و كارهايي در نظر گرفته شود تا زنان بدسرپرست كه همسران صالح و قابل اطميناني ندارند، حداقل يارانه به دست خودشان برسد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس بيان كرد: اگر پدر خانواده‌اي، معتاد يا بزهكار باشد طبيعتاً‌ نمي‌تواند حق خانواده‌ خود را ادا كند و بايد براي اين قبيل خانواده‌ها، راهكاري انديشيده شود.

شريعتي با تأييد اينكه در خانواده‌هاي بدسرپرست، مادر مي‌تواند به عنوان سرپرست دوم خانواده براي دريافت ي
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان