صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

40 درصد اززايمان‌ها دركشور به صورت سزارين انجام مي‌شود

17 دی 1389

فارس: معاون بهداشتي وزيربهداشت گفت:40 درصد اززايمان‌ها در كشور به صورت سزارين انجام مي‌شود.

به گزارش فارس، عليرضا مصداقي‌نيا دركنگره ملي سلامت خانواده افزود: متاسفانه دركشورايران سال گذشته مرگ346 مادربه دليل عوارض زايمان ثبت شده است كه حدوداً يك مرگ مادردرهرشبانه‌روزاست كه اين اسفباراست. 90درصد ازكودكان اين مادران اولين سالروزتولد خويش را نمي‌بينند وسالانه حدود11 ميليون كودك زيرپنج سال دردنيا ازبين مي‌روند.مصداقي نيا گفت: بحث عدالت درسلامت با توجه به همخواني شاخص‌هاي سلامت دربرخي مناطق كشوربخصوص استانهاي محروم ومناطق حاشيه شهروبا درنظرگرفتن عوامل اجتماعي موثردرسلامت مصمم به تدوين برنامه جامع براي حفظ شاخص‌هاي بهبود يافته دربرخي مناطق حد نابرابري‌ها ونزديك ساختن شاخص‌هاي سلامت باروري واميد به زندگي درهمه مناطق كشورروبه‌روهستيم.وي گفت: بيش از97/3 زايمانها توسط افراد دوره‌ديده وماماها انجام مي‌شود ووضعيت نسبت به گذشته بهترشده است. بيش از40 درصد زايمان به صورت سزارين انجام‌ مي‌شود كه درروستا27 درصد ودرشهرها حدود 46 درصد است وكلا40 درصد زايمانها به صورت سزارين است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان