صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

احتمال تغییر در ساختار مرکز امور زنان و خانواده

2 بهمن 1389

مهر: رئیس فراکسیون زنان مجلس از احتمال تغییر ساختار سازمانی مرکز امور زنان و خانواده خبر داد و گفت: ساختار فعلی مرکز بر اساس مسئولیتها و حوزه عمل سابق آن تدوین شده است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل این تغییر را تغییر نام و به تبع آن مسئولیتهای این مرکز عنوان کرد و با اشاره به توسعه حوزه عمل این مرکز با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر عنوان آن از مرکز مشارکت امور زنان به مرکز امور زنان و خانواده افزود: چارت فعلی مرکز بر اساس مسئولیتها و حوزه عمل سابق آن تدوین شده است و وقتی عنوان یک مرکز تغییر می کند چارتش هم باید با مسئولیتهای جدید آن مطابقت کند.

طیبه صفایی با اشاره به گسترش قلمرو فعالیت این سازمان در امور خانواده، ایجاد و تشریح معاونتهای مرتبط را لازمه عمل در این حوزه عنوان کرد و افزود: طبق اطلاع ما مرکز امور زنان و خانواده در این راستا پیشنهادهایی را تنظیم و جهت بررسی و تصویب به نهاد ریاست جمهوری تقدیم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حکایت از ادامه بررسی این طرح توسط نهاد ریاست جمهوری دارد و گمان می رود در آینده ای نه چندان دور تصمیماتی در این خصوص ابلاغ شود.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان