صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

تاثیر تبعیض در بروز ناهنجاری و تجاوز به زنان

شهلا فروزانفر-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: افشای ناگهانی و گسترده اخبار تجاوز دسته جمعی در یک باغ خصوصی در خمینی شهر، افکار عمومی جامعه را حیرت زده و جریحه دار کرده است. اکنون پرسش این است که آیا همۀ اتفاقات مشمئزکننده و ناهنجار در زمانی کوتاه روی داده است؟ مسلما خیر!

آسیب های اجتماعی همواره معلول علل گوناگون است و در یک پروسه زمانی طولانی رخ می دهند و هرگز جامعه یک شبه نابهنجار نمی شود. این عوامل در دو دستۀ بیرونی و درونی، دسته بندی می شوند که در این نوشته، به اختصار، به برخی علل تاثیرگذار اشاره می شود:

عوامل بیرونی : جنگ های فرسایشی علیه یک کشور ضعیف ( عراق و افغانستان ) و یا دامن زدن به جنگ های داخلی بی هدف (سودان و سومالی) و یا تغییر نظام توسط قدرت های بیگانه ( بلوک شرق اروپا) که در بطن خود بحران هویت ملی و تاریخی یک ملت را در پی دارد، و تحت تأثیر این وقایع، سقوط اعتماد ملی نیز زمینه ساز بروز ناهنجاریهای اجتماعی وسیع و گاه ماندگار می شود. که متأسفانه هر دو طرف منازعه، اغلب از تجاوز به زنان به عنوان حربه جنگی بهره می برند.

عوامل درونی: فقدان منبع درآمد و نابرابریهای اجتماعی و توزیع نابرابر درآمد و امکانات جامعه و تبعیض های فرا قانونی از عوامل پُر شمار داخلی، مخرب تر عمل می کنند.

فقدان درآمد گذران زندگی، به خانوارهای روستایی و شهر های کوچک، پدیده مهاجرت را تحمیل می کند ویژگی عمومی این جوامع عدم همبستگی فرهنگی است و تنها پیوند مشترکشان یأس و نومیدی، بیکاری و فقر و اعتیاد و دهها ناهنجاری دیگر است. فرهنگ تحمیلی و مسلط ، به واسطه عدم همخوانی و تناقض با فرهنگ قبلی و فقدان کارایی در زندگی شان بوده و عملا به کاریکاتوری در زندگی آنها تبدیل می شود.

البته جوامع شهری با مکانیزمهای خودکار نظیر فرهنگ شهر نشینی ، تربیت اجتماعی ، و عرصه های گوناگون هنر مردمی، به تقابل با این ناهنجاریهای حاشیه نشینان دست می زند.

در دراز مدت کارایی مکانیزمهای خودکار کُند شده و بی فرهنگی و خود باختگی، جامعه را ناتوان می سازد. جامعه ذاتا پویاست لذا به بهای جان، راه مقابله سخت تری را در پیش می گیرد و در راه اصلاحات بنیادی و آرمانی گام بر می دارد.

مثال زنده جامعه مصر است که در این اواخر در روز روشن هم، زنان در معابر عمومی احساس امنیت نمی کردند . آزار و اذیت زنان در جامعه مصر روندی صعودی طی می کرد. ایستادگی مردان و زنان مصری به جان آمده در میدان تحریر قاهره به رغم فشارها به کناره گیری دیکتاتور انجامید. در واقع اعتراض جامعه مصر نه تنها به دیکتاتور بلکه اعتراض به فرهنگ مسلط و ارتجاعی نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاکم بود.

من در جایی خواندم آمار قتل و جنایت در سالهای آغازین انقلاب 57 نزدیک به صفر بوده است. جامعه امیدوار و آرمانی با تمام نداری و فقر مادیش اما همچنان استوار و آراسته می ماند این در حالی است که مسئله حجاب یا جداسازی نیز هنوز طرح نشده بود.

از سال 84 تا کنون همه ساله طرحهای گوناگون امنیت اجتماعی به اجرا در آمده است همواره مسئولین اجرایی اینگونه طرحها به عنوان ایدئولوگ در رسانه ها ظاهر شده و شاخص ها را خود تبیین نموده و شدت برخورد را با متخلفان از شاخص ها را یاد آور می شوند.

جامعه از اقشار متفاوت با نحله های فکری و فرهنگی متفاوت به واسطه ( سطح درآمد
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان