صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

به نسرین ستوده : فردایی که از حضورت روشن است / صبری نجفی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی : نسرین جان ! امروز با دیدن عکس زیبایت که رضای عزیزت را با دستبند در آغوش گرفته بود ی باز مثل همیشه مرا از عکس العمل های زیبا به وجد و ستایش کشاندی و بعد اشکهایم سرازیر شد و خود دلیل جاری شدن اشکم را نمی دانستم، آیا این اشکها برای دیدن دوباره تو بود یا برای دیدن تو و رضا با هم و یا دیدن آن صحنه عجیب ،یک فرشته با دستبند که عشقش را می بیند .

به این می اندیشم که فردای ایران که ترامثل گل بر سر دست خواهد گرفت این ناآگاهان از انسانیت چگونه به عجز و لابه خواهند افتاد و چگونه تو با قلب مهربانت همه را خواهی بخشید.

نسرین عزیزم فردای ایران به وکلایی چون تو نیازمند است و می بینم که در زندان رهبر جوانان زندانی شده ای به سمت داد ، آه که چه ایران افتخار آمیزی خواهیم داشت وقتی تو وهمه زندانیانی که به خاطر آزادی در بند هستند به خانه هایشان باز گردند. امروز دادخواهی های تو مثل خاری چشم ناعادلان را می سوزاند و آنان از کوته فکری اندیشه ای جز خاموش ساختن تو ندارند غافل از اینکه صدای داد خواهی تو آنچنان رساست که به دورترین نقاط عالم ره برده است . امروز داد با نام تو قرین و نام زیبایت ستایش جهانیان را برانگیخته است .وقتی نامه های پر معنای ترا که برای فرزندانت نوشته ای میخواندم باشگفتی می دیدم که چطور با حرف زدن با فرزندانت با همه ما حرف می زنی و با چه سادگی به زندانبانانت درس عشق می آموزی . نسرین جان به تو به عنوان یک دوست،یک وکیل ،یک زن شجاع و یک معلم عشق و انسانیت افتخار می کنم.

وقتی در مراسم جایزه حقوق بشر بین الملل ، جایی که من و دیگران منتظر ت بودیم ،نتوانستی بیایی چقدر غصه خوردم ولی بودن با رضای عزیز و مهراوه در آن روزها مرا بیشتر به خانواده تو و افکار تو نزدیک کرد ، شک اینکه نتوانی بیایی به فکرمان خطور کرده بود برای همین از تو خواهش کرده بودیم که ویدئویی تهیه کنی . آن ویدئو که روحیه شجاع و ّ پر عدالت تو در آن به نمایش آمده بود ، باعث شد که به دلیل بی حجابی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شوی ،آه که چه نادانند بازجویان و کسانی که حکم زندان ترا داده اند؛ زیرا که سخنان تو درس بزرگی برای همه آنها نیز هست و کاش با نگاهی بیطرف بتوانند به انسانهای خوب احترامی در خور آنان بگذارند.

در سرزمین ما امروز سیاهی بر سپیدی پیشی گرفته است ولی این سیاهی مثل همه سیاهی ها گذراست فردای ایرانمان فردای روشن است و تو و رفتارت و کردارت راهبر جوانان آزادیخواه ما خواهد بود.

نسرین عزیزم دیدن عکسهایت برایم شادی آفرید ، فردا سالروز تولد توست و تو در کنار خانواده و دوستان بیرون زندانت نیستی .ما بیاد تو خواهیم بود تو هم مثل همیشه و با ادامه خنده امروزت ، با دوستان زندانیت بخند و جای مارا هم خالی کن ، چون جایی که تو الان هستی جای انسانهای با ارزشی شده که ما بهشان افتخار می کنیم و هر لحظه منتظر آزادیشان هستیم . تولدت مبارک زن برابر خواه و عدالت خواه سرزمینم ! مادر فرزندان آزاده ایران ! خواهر همه آزادگان ایرا ن و فرزند راستین مام وطن ! تولدت مبارک. همه دوستان حقوق بشر بین الملل بولزانو تولدت را تبریک می گویند ودر ادامه راهت برایت آرزوی موفقیت و خواستار آزادی بی قید و شرط تو هستند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان