صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

به مناسبت روز مادر: آراء دو شخصیت پرنفوذ دینی و تحول نگرش زنان ایرانی

مینو مرتاضی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: تاثیر نگرش جنسیتی مردان متنفذ روحانی و دانشگاهی بر نقش ها و روابط جنسیتی در فرآیند تغییرات انجام گرفته در زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان ایرانی واقعیتی غیر قابل انکار است. تحولات به وقوع پیوسته در زندگی زنان ایرانی بیانگر این حقیقت است که در شرایط سخت و هنگام عبور از دشواری های زندگی، تفاوت های بیولوژیک و مرزبندی های جنسیتی در مواجهه با واقعیات رنگ می بازند. در چنین موقعیت های سرنوشت ساز، انسان ها برای عبور از سختی ها، فارغ از تفاوتهای و نابرابری های جنسیتی، در حوزه های خانوادگی و اجتماعی کنار یکدیگر قرار می گیرند و برای حل مسئله و مشکل پیش آمده با یکدیگر همکاری و همراهی می کنند. این قبیل همکاری ها زمینه تغییرات و تحولات بعدی در نوع روابط و زندگی زنان و مردانی که در حل مشکل بایکدیگر همکاری کرده اند را در آینده فراهم می سازد. ملت ها این چنین راه خویش به سمت برابری و توسعه را پیدا می کنند. این قاعده در فرایند نوگرایی و نوسازی ایرانیان هم خود را نشان داده است. خواست تغییر در یکصد سال گذشته سبب وقوع دو انقلاب و تعداد زیادی نهضت ها و جنبش های اجتماعی و سیاسی در ایران شده است. در تمامی این حرکت ها و در شرایط سخت و ناگوار زن و مرد ایرانی برای رهایی از پوسته سخت و کهنه نظامات و روابط استبدادی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در حد توان بستر ساز تغییرات بعدی شدند. اما در این تغییر و تحول خواهی ها ی جمعی و ملی نمی توان از نقش رهبران جنبش های اجتماعی و سیاسی غافل شد. زیرا در فرآیند تحول خواهی کسانی از سوی مردم به رهبری بر گزیده می شوند که شجاعت و جسارت لازم برای شکستن تابو ها و سنت هاو باورهایی که چون زنجیر مانع حرکت آزاد مردم می شوند را داشته باشد.

منظور از این نوشتار؛ نشان دادن آثار رویکرد تابوشکنانه رهبران جنبش های سیاسی – اجتماعی بر باور ها و نگرش زنان و مردان در بدنه جنبش هاست. آنچه این مقاله را در خور توجه می کند، دریافت این نکته است که رهبران جنبش های اجتماعی – سیاسی با تکیه بر باور ها و اعتقادات مردم آنها را در تغییرات و تحولات در خواستی هدایت و رهبری می کنند. اما در مسیر حرکت های دستجمعی اجتماعی، بنابه ضرورت و موقعیت های پیش آمده، برداشت های نو و متناسب بامقتضیات زمان خود را جایگزین نگرش کهنه و ناکارآمد قبلی می سازند.

بررسی آرا و رویکرد دو شخصیت تاثیر گذار بر تحولات نگرش و رفتاری زنان ایرانی

دیدگاه آیت الله خمینی درباره زنان

مهم ترین چیزی که شخصیت آیت الله خمینی را بین توده های مردم و به ویژه زنان تأثیرگذار می کرد این بود که ایشان دین را مغایر با نیازهای دنیایی زندگی انسان نمی دانست. نگرش آیت الله خمینی به دین، نگرشی مبتنی بر سودبخشی دین اسلام برای دنیای زنان بود. ایشان میان دین و کردار روزمره پیوند ناگسستنی قائل بودند. حمایت ها و جانبداری های آیت الله خمینی از اقشار به اصطلاح مستضعف و زنان، برخاسته از تمایل ایشان به برداشتهای نو از مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام بود. مفهوم عدالت اجتماعی از دوران مشروطه به این طرف، مفهوم انتخابی گروه ها و نیروهای چپ مذهبی و غیرمذهبی برای برخورد انتقادی و سیاسی با حاکمیت بود. زنان ایرانی نیز در گفتمان برابری خواهی شان تحت تاثیر مفهوم انتخابی و برخورد انتقادی جاری در زمان
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان