صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

فخرالسادات محتشمی پور از نوشتن عریضه تا اعتصاب غذا/ آزاده دواچی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی : خبر دستگیری های متعدد ؛ برخوردهای غیرقانونی به فعالان مدنی، نگهداری زندانیان سیاسی در سلول های انفرادی، ابلاغاحکام حبس طولانی، محروم کردن متهمان سیاسی از وکیل مدافع، دستگیری و محرومیت اجتماعی خود وکلای مدافع، و در نتیجه، اعتصاب غذای فعالان حقوق زنان و فعالان سایر حوزه ها در اعتراض به چنین رفتارهایی، انگار به اخبار هر روزه ایران تبدیل شده اند. گویی همه ی ما عادت کرده ایم که هر روز که صفحه ی اخبار را باز می کنیم نام یکی از فعالان حقوق زنان ، مدنی و سیاسی را در لیست طولانی بازداشتی هایی ببینیم که به طور غیر قانونی در انفرادی نگاه داشته شده اند وهیچ دلیل مستندی هم مبنی بر علت دستگیری و اتهامات مطرح شده علیه آنان نیست .

در این میان فعالان با سابقه ای هم بوده و هستند که یا به دلیل فعالیت های خود و یا به منظور فشار آوردن به یکی از اعضای خانواده هایشان، بازداشت شده اند. با این حال رویه بازداشت های گسترده ضرورتاَ به جایگاه و نقشی که افراد در جنبش اعتراضی داشته اند، باز می گردد از جمله به دلیل اطلاع رسانی است که در مورد وضعیت هر یک از اعضای زندانی شده ی خانواده ی خودشان، داشته اند.

بازداشت غیرقانونی زنان فعال و معترض که بعضی از آنها علاوه بر فعالیت های مستقل و حق خواهانه ی خود، همسران شخصیت های سیاسی بوده اند ، و علاوه بر فعالیت ها و پیشینه ی مبارزاتی که داشته اند با ابتکار و کاربستِ شیوه های نو در مبارزات دموکراتیک مردمی ــ در اعتراض به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی ــ نقش مهمی در نشان دادن وضعیت زنان زندانی و خانواده های معترضین ایفا کرده اند . یکی از این افراد خانم «فخرالسادات محتمشی پور» است . ایشان که سابقه ی فعالیت در حوزه ی زنا ن و مسئولیت امور بانوان را در دوره ی اصلاحات برعهده داشته است ؛ بعد از انتخابات 88 و به ویژه بعد از دستگیری همسرش «مصطفی تاج زاده» با نوشتن بیانیه های اعتراضی و عریضه های مختلف به دادستانی، همواره در مورد وضعیت زندانیان سیاسی ـ و به ویژه همسر خود ـ افشاگری و اعتراض کرده است و به نوعی صدای خانواده هایی بوده است که در این مدت متحمل رنج ها ی فراوانی گشته اند .

اهمیت نوشتار او به ویژه در زمانی که هر صدایی بسته و هر خبر و هرحرکتی به شدت سرکوب می شد، نمی تواند نادیده گرفته شود . پیش از این هم خانم محتشمی پور به دلیل نوشتن همین عریضه ها و سازماندهی تجمع در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود اما آخرین بار در روز دهم اسفند 1389 و در حالی که همراه سایر مردم در تجمعات اعتراضی علیه حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی شرکت کرده بود؛ بازداشت شده و از آن موقع تا به کنون در سلول انفرادی به سر می برد .

نگاهی به فعالیت های مسالمت آمیز و تلاش های مدنی فخرالسادات محتمشی پور، نشان می دهد که نقش ایشان به عنوان «یک زن» در اطلاع رسانی از وضعیت دردناک زندانیان سیاسی، و اعتراض عملی به چنین وضعی، چقدر پر رنگ و مؤثر بوده است. روش های خلاق مدنی (و در عین حال قانونی) که ایشان برای بسط اعتراض و همینطور در رساندن صدای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به کار بسته اند، می تواند دستمایه ای برای ادامه راه فعالیت های کنشگران مدنی در ایران امروز باشد. حضور فعال و مستقل این زن برابری خواه ـ چه در فضاهای مجازی از جمله وب سایت ها و شبکه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان