صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

وقتی که تو نیستی ...

لیزا سروش-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: شعری از لیزا سروش، زنی از خطه افغانستان

وقتی که تو نیستی ، دفتر هایم درد سرمیشه

گل واژه های شعرم می میرند، خانه ام دربدرمیشه

دخترکان همقطارم افسانه های دیووپری می گفتند

وانگار که آدمی چقدر خاک به سر میشه

قصه های وامق و عذراومولوی می خواندیم

میگفتند، عاشقان شهسوار روز محشر میشه

همه با هم فصل خنک راترانه می خواندیم

که آه توشهِ بلوط زخم تبر میشه

بال شبپرک ها می سوزند، خانگکم ویران می شوند

کبوتران بی آشیانه ام داد گستر میشه

ارغوانی های پیراهنم عوض می شوند

و زخم گل سرخ آخ ! چی بی اثر میشه

فقیرنان گدایانم ،کوچه کوچه می گردند

غلام و نوکر و چاکر چی معتبر میشه

سیه روزگاری هایم را معاصران فلم می سازند

زخمم التیام نیافته قصاب دستش تبر میشه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان