صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

عید

شعری از پگاه احمدی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: عید، شعری از پگاه احمدی

" ارغوان"

شاخه ی همخونِ جدا مانده ی من!

آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابیست هوا

یا گرفته ست هنوز" ؟

ه.الف.سایه

عید

جز درد / درد / درد ...

تمام پرده خانه های شاه عباسّی ِ شما سرد است

هوا در است وُ من،دربست،

حافظه ی زخمِ زنگ

که پشت ِ جمعه اش تکبیر

با حُکم ِ تیر می آمد!

در این هوای ابد

توپخانه تبعیدی ست

از قندهار تا غدغن،عیدم قُرُق

وَ میله میله،آنطرف ِ آسمان ِ تهران

جان

یعنی "ارغوان"

که سبز وُ سرخم بلند

هق هق کند؛

هوا دروغ بود وُ دری نیست.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان