صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

مسلمانان مدرنیست و جنبش زنان

گفتگوی مدرسه فمینیستی با عبدالله مومنی-14 خرداد 1387

مدرسه فمنیستی: بیش از یک سال و نیم از جاری شدن حرکت کمپین یک میلیون امضاء در پهنه جامعه می گذرد و در این مدت، به دلیل ارتباط گسترده فعالان کمپین با سطوح مختلف جامعه، با چالش ها و موانع متعدد روبرو شده اما افتان و خیزان، راه خود را در جهت کسب حقوق برابر ادامه داده است. یکی از این چالش ها رابطه کنشگران و کمپین با دین است. هم اکنون در ایران، مذهب به طور فعالانه در سه سطح (حکومتی، روشنفکری دینی، و در میان مردم) حضور دارد، پس طبیعی است که حرکت کمپین با امر دینی در هر سه این حوزه ها برخورد و تعامل پیدا می کند. اما همواره دین عامه مردم، از دایره توجه و بحث بسیاری از روشنفکران بیرون مانده است. حال به نظر شما رابطه کمپین با امر دینی در زندگی روزمره مردم چیست؟

عبدالله مومنی: به نظر من یکی از انتقاداتی که به برخی از جریانات وارد است این است که «سکولاریسم» را با «دین ستیزی» یکی می کنند. البته سکولاریسم به عنوان پروژه ی اصلی عقل مدرن که هدفش نفی هر گونه مرجعی خارج از عقل انسان است با هیچ نوع حاکمیت دینی و ایدئولوژیک سر سازگاری ندارد ولی نفی حکومت دینی و دین حکومتی با دین ستیزی فرق دارد. دین ستیزان سعی می کنند اینگونه جلوه دهند که همه ی بدبختی بشر از اعتقاد به خدا و ادیان ناشی می شود! آنها به همین سیاق می کوشند تا منشا همه ی مشکلات را به اعتقادات دینی نسبت دهند، گویی اگر اعتقاد به خدا و دین همین فردا رخت بر بندد همه ی مشکلات ایران و جهان حل می شود و مسائل به سامان می شود. این یک رویکرد افراطی است که در بسیاری موارد سویه های غیر دموکراتیک و توتالیتر هم دارد. یعنی فرضا احساس می شود اگر این افراد قدرت در دست داشته باشند اولین برنامه شان برای حل مشکلات خراب کردن مساجد و معابد باشد! خب چنین رویکردی نه تنها در جامعه ی ایران خریدار ندارد که در دنیا هم از آن استقبالی نمی شود. به عکس در کشورهایی مثل ایران رویکردهای دین ستیزانه هم با واکنش افکار عمومی مواجه می شود و هم به فاشیستهای مذهبی برای سرکوب مدرنیستها بهانه ی لازم را می دهد. در واقع آن رویکرد دین ستیزانه هم غیر دموکراتیک است هم تخیلی و غیر واقع بینانه. از این رو کسانی که این تلقی از سکولاریسم که متبادر کننده نوعی دین ستیزی به اذهان هست را ترویج می کنند کمترین دستاوردی درطرح مباحث شان می توانند داشته باشند. بخصوص در جامعه ایرانی که مذهب در بین عامه مردم و حتی روشنفکران حضور جدی دارد با تلقی دین ستیزانه هیچ گاه موفقیتی حاصل نخواهند کرد.

مدرنیستها و کسانی که تلقی های آشتی پذیر از دین با برخی مفاهیم دنیای مدرن دارند در داخل ایران اهداف خود را باید با ظرافت و هوشمندی به پیش برند. به همین جهت لازم است که با گفتمانهای دین ستیزانه مرزبندی کنند. بالاخره مذهب بخشی از واقعیت جوامع است، اینکه کسانی بخواهند به جنگ این واقعیت بروند مشکلی را حل نمی کند،بلکه باید ببینید چگونه می توانید بین این واقعیت و ارزشهای مدرن-نظیر برابری زن و مرد- سازش یا حداقل همزیستی برقرار کنید. در این راه می توان و باید با آن دسته از متدینین که ارزشهای دموکراتیک را کم و بیش پذیرفته اند وارد تعامل شد. حتی برخی از مجتهدین و مراجع هستند که با آنها هم می توان وارد تعامل شد. اساسا به رابطه ی اسلام و مدرنیته نباید انتزاعی نگاه کرد. افراد وصاحب نظرانی در
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان