صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها

هایده مغیثی / ترجمه رویا صحرایی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: ما در مدرسه فمینیستی، از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی» را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر یعنی «فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها» به قلم دکتر هایده مغیثی (و ترجمه رویا صحرایی) در همین رابطه به خوانندگان مدرسه فمینیستی ارائه می گردد:

استفاده از واژه "فمنیسم اسلامی" در مطالعات آكادمیك مربوط به جنسیت و اسلام در اواسط دهه 1990 آغاز شد. این مفهوم برای متمایز کردن مدلی از فمنیسم و یا فعالیتهای گروهی از زنان مسلمان که به دنبال انجام اصلاحاتی در سنت های اجتماعی و قوانین حقوقی به نفع زنان در جوامع مسلمان بودند به طور فزاینده ای مصطلح شد. با توجه به گزارشات فراوانی که ازاشکال افراطی محدودیت های تحمیل شده به زنان در جوامعی که اکثریت آنان مسلمان بودند به گوش می رسید سخن گفتن از جسارت، توان و انعطاف پذیری زنان به میدان آمده و نهادهای بنیاد گذاشته شده توسط آنان، جای خوشحالی داشت. اما مشکل از اینجا آغاز شد که این كار مثبت به زودی با ستایش ها و اعتبار بخشی های اغراق آمیز و افراطی همراه شد که نه تنها منعکس کننده واقعیات نبود بلکه دو نکته اساسی و مهم را نادیده می گرفت . اول اینکه خواسته یا ناخواسته در آنالیز " فمنیسم اسلامی" تحلیل اجتماعی- تاریخی اصلاحاتی که محور جنبشهای تغییر طلب مربوط به روابط جنسیتی است كنار گذاشته شد . در حقیقت پذیرش غیر نقادانه فمنیسم اسلامی به عنوان یک پرژه رهایی بخش در جوامع مسلمان نتوانست امکانات جدیدی را برای فمنیستها در سراسرجهان به وجود آورد که صدای متفاوت و جدیدی را بشنوند، با آن درگیر شوند، از آن استقبال کنند واز ایده های جدید و استراتژی های متقاوت در فرهنگ و مفاهیم سیاسی خاص بیاموزند. هواداران این پروژه نتوانستند گفتگوهای سازنده با زنان در داخل و خارج از خاورمیانه را به منظور ایجاد تعامل و احترام متقابل ارتقاء دهند و با تفکری نقادانه از فمنیسم ، فضایی را ایجاد کنند که بتوانند به نقاط مشترک و استراتژی هایی برای توانمند سازی زنان و بالا بردن سطح مبارزات ما برای عدالت جنسیتی برسند.

مشکل دوم این بوده که در میان این گفتگوهای شادمانه و احساسی از فمنیسم اسلامی این تمایل و کشش به چشم می خورد که که تنها صداهایی را انعكاس داده واعتبار ببخشند که ایدتولوژی مذهبی مسلط بر جوامع مسلمان را نمایندگی می كنند. ارائه یک مفهموم رمانتیک اسلامی به عنوان تنها آلترناتیو موجود برای فعالیت در جهت تغییر و اصلاح به ارعاب و خاموش كردن صداهای سکولار و در حقیقت كنار راندن دیگر گفتگمان ها ختم می شود كه برای بررسی امكانات و محدودیت های استراتژی های متفاوت فمنیستی در جوامع مسلمان لازم است. ازآن بدتر٬ با محوری ساختن و اصالت بخشیدن به ارزشهای فرهنگی مسلط اسلامی و انعکاس انحصاری صداهایی که ایدتولوژی مذهبی مسلط را مطرح می کنند، دیدگاها و صدا های سکولار ها و غیر مسلمانان در این جوامع به عنوان غیر خودی و غرب زده نفی می شود چون با نرمهای پذیرفته شده "رفتار اسلامی" مطابقت ندارند. این گرایشات گاهی به تحمیل اسلام به زنان و بیرون راندن مخالفین زنان سکولار از مناظرات روشنفکری می انج
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان