صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

ما چندهمسری را لغو کردیم یا برای مجلسیان رای جمع کردیم؟/ نازنین سام

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مرا هم به این فکر انداخت که آیا واقعا این خواسته و تقاضای کنشگران حقوق زن و برابری خواهان بود؟ در این مدت که مطالب زنان را در مورد لایحه حمایت از خانواده دنبال می کردم، حسی به من می گفت که یک جای کار لنگ می زند. تعدادی از کنشگران جنبش زنان، مواردی از تقاضای زنان در برابر این لایحه را لغو چندهمسری گذاشته بودند و بر مبنای آن حرکت می کردند، و عده ای از زنان هم بودند که می خواستند شروط چندگانه ماده 23 لایحه را گسترش بدهند و به خصوص بر روی حق طلاق بی قید و شرط زنان و دادن همه حق و حقوق زنان ـ در صورت ازدواج مجدد مرد ـ اصرار داشتند.

حالا من مثل خیلی ها گیج و هاج و واج مانده ام که چطور شد که این ماده 23 حذف شد و زنان بازگشتند به همان شرایط قبل، شرایطی که در آن مردان بدون هیچ شرط و شروطی می توانند چند همسر اختیار کنند. من و دوستان ام و خانواده ام خیلی اوقات در این چند ساله بر سر این قضیه بحث کرده بودیم که در این وضعیتی که این همه خانواده های چندهمسره وجود دارد، و زنانی که شغل و تحصیلی ندارند حاضرند به چندهمسری شوهران شان تن در بدهند و با وجود اطلاع کامل از خیانت شوهرشان حتا حاضر نیستند طلاق بگیرند، و در جایی که فضای این مجلس چنان مردمحورانه است که امکان ندارد به لغو چندهمسری تن در دهد آیا طرح کردن لغو کامل و بدون قید و شرط چندهمسری در برابر این لایحه درست است یا نه؟ همیشه هم در این بحث ها مادرم بود که می گفت که شرط طلاق مهم تر است برای زنان و بقیه اش را بگذاریم به عهده خود زنان. می گفت نمی شود در این جامعه همه چیز را یکهو و تمام و کمال خواست که اگر در یک جامعه ای مثل جامعه خودمان که کاملا پدرسالار است همه چیز را بخواهید، معمولا هیچ چیز گیرتان نمی آید.

اشتباه خطرناک ما زنان و حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده

حالا که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده حذف شده است، آن حرف مادرم را درک می کنم که وقتی این محافظه کاران پدرسالار مجلس نشین، در دوراهی انتخاب بین لغو کامل چندهمسری و حذف ماده 23 قرار بگیرند طبیعی است که حذف این ماده را انتخاب می کنند و ما زنان را به گذشته ای بدتر می کشانند و مطمئنا در قاموس شان لغو چندهمسری نمی گنجد، بویژه که حالا هم انتخابات مجلس نزدیک است و با لغو این ماده نه تنها هیچ سودی به زنان نرسانده و ما را به عقب بازگردانده اند بلکه حذف آن را به عنوان یک تقاضا از سوی زنان قلمداد می کنند و با آن رای برای مجلس آینده هم جمع می کنند.

و حالا ما که شعار و پز لغو چندهمسری را نمایش می دادیم چه جوابی برای زنان کشور داریم؟ و چگونه می توانیم اشتباه خود را جبران کنیم و اعتراف کنیم که همان شروط بهتر بود از حذف ماده 23 ؟ حالا چطور می خواهیم اعلام بکنیم که در این جامعه با این همه بدبختی و گرفتاری و اندک انرژی باقی مانده می توانیم ادعا داشته باشیم که به جای آن که اندک انرژی مان را برای گسترش شروط و بویژه حق طلاق زنان با حقوق کامل برای زنان ـ در صورت ازدواج مجدد مرد ـ می گذاشتیم، آمدیم و با یک شعار غیرواقعی و مثلا پیشرو که تحقق آن نه در توان ما بود و نه در ظرفیت این مجلس محافظه کار، سبب شدیم که وضعیت زنان را به یک پله عقب تر بکشانیم؟ و تازه برای این مجلسیان کاراکتر همراهی با تقاضاهای زنان بخریم؟ واقعا این چیزی ب
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان