صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

حجاب، مسئله ای سیاسی یا فمینیستی؟

سیمین کاظمی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر با نام «حجاب، مسئله ای سیاسی یا فمینیستی؟» به قلم سیمین کاظمی، ادامه مباحث مطرح شده در مقاله «جنبش زنان و هیاهوی حجاب» است که پیشتر در مدرسه فمینیستی منتشر شده است. برای مطالعه آن مقاله، می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://tinyurl.com/b8wp86j

حجاب، مسئله ای سیاسی یا فمینیستی؟

توضیح: آنچه تاکنون از نویسندۀ این مطلب در مدرسه فمینیستی منتشر شده است، لزوماَ مورد تأیید گردانندگان این رسانه نیست، و فقط فضای نسبتاً دموکراتیک مدرسه فمینیستی که گردانندگانش قائل به آزادی بیان و متعهد به نشر دیدگاههای گوناگون هستند باعث شده که من هم برای بیان افکار و عقایدم از این تریبون استفاده کنم و صد البته که من شخصاً مسؤول نوشته هایم از جمله «جنبش زنان و هیاهوی حجاب» هستم و نه مدرسه فمینیستی. انتشار مقاله هیاهوی حجاب در مدرسه فمینیستی واکنش هایی[1] را برانگیخت که با توجه به رویکرد نویسندگان آنها به مسأله ی زنان و موضوع حجاب، چندان هم دور از انتظار و غریب نیست. نوشته زیر کوششی است در جهت روشن کردن جایگاه واقعی موضوع حجاب با نگاهی به گذشته و حال ـ سیمین کاظمی

در برخورد با مسئله زن در ایران و در ادبیات فمینیستی رایج سالهای اخیر، این تمایل وجود دارد که زنان با یک تعریف واحد و صرفنظر از تمایزهای طبقاتی، قومیتی، فرهنگی و تنها با اتکاء به جنیست مورد بررسی قرار گیرند. این جریان مسلط، زنان را توده ای یکدست و یکپارچه می داند که بدون توجه به هر عامل دیگر می توان نسخه واحدی، برای درد تاکنون بی درمان فرودستی تاریخی شان پیچید. از این رو ارائه هرگونه تحلیل مغایر با این جریان مسلط، عجیب و نامأنوس می نماید و ممکن است مورد مخالفت و حتی استهزاء و نفرت قرار گیرد. تا جایی که در واکنش هایی هیستریک، نویسنده به همکاری با تروریسم و یا همدستی با «بی.بی.سی» متهم گردد و با تفکر دایی جان ناپلئونی و تئوری آشنای توطئه و نقش افسانه ای بریتانیا و بی.بی.سی در تحولات اجتماعی، در صدد کشف و افشای عوامل این رسانه برآیند که یکی مهمان برنامه «پرگار» در بی.بی.سی باشد و یکی من و مقاله ام در مدرسه فمینیستی! به هرحال به نظر می رسد این رویکرد غالب به مسألۀ زن، زیر بارِ تمایزها و تفاوت های زنان در موقعیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و متأثر از آن تفاوت خواسته ها و مطالبات شان نمی رود و اصرار دارد مطالبات و خواسته های یک گروه از زنان را به کل زنان تعمیم دهد. شاید زیر نفوذ همین تفکر است که جنبش زنان با درک نادرست از موقعیت های گوناگون زنان و چشم فروبستن بر این تفاوت ها تاکنون نتوانسته است توفیق چشمگیری در جلب حمایت زنان و بهبود وضعیت نابرابر جنسیتی در ایران داشته باشد.

تجربیات جنبش فمینیستی در جهان اما، نادرستی این رویکرد را به اثبات رسانده و اکنون در ادبیات فمینیستی لزوم توجه به تفاوت ها و تمایزها به کرات گوشزد می شود. «ترسیم فمینیسم به منزله ی آموزه ای کلی که می تواند از تمام زنان سخن بگوید با چشم پوشی از تفاوت های عمده میان آنان پیوند می خورد و بدین ترتیب هر تصور سرراستی از مجموعه ی عقاید و ارزش های مشترک اکنون محل نزاع و مناقشه است.» (بیسلی1385: 60) در واقع همان طور که مارلین لگیت می گوید: «یک موضوع مهم در فمینیسم معاصر بحث بر سر
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان