صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

لایحه جدید گذرنامه و تحریم انتخابات! / اکرم خیرخواه

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: طی چند روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس موادی به تصویب رسیده که طی آن شرط تأهل برای عضویت زنان در هیأت های علمی دانشگاه ها و نیز استخدام به عنوان معلم به قوانین سابق افزوده خواهد شد. همچنین لایحه ی دولت در مورد «شرایط صدور گذرنامه» برای زنان مجرد در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و تصویب شده که طبق آن: "زنان مجرد زیر 40 سال به شرط اجازه ولی قهری یا حاکم شرع اجازه دریافت گذرنامه خواهند داشت"!

با شنیدن این اخبار اولین راهکاری که به ذهنم خطور کرد تماس با نمایندگان شهرمان در مجلس بود. زیرا این لایحه به دلیل طرح و تصویب در کمیسیون برای تصویب نهایی در جلسه علنی مجلس نیز مطرح و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد و چه چیزی بهتر از این که فعالین حقوق زنان و مخالفین چنین طرح های زن ستیزانه با نمایندگان مجلس گفتگو کرده و ضمن آگاه سازی آنان، مخالفت خود و قشر عظیمی از زنان را نیز به اطلاع آنان برسانند تا حداقل در حد بضاعت فردی خود برای جلب رأی منفی نمایندگان به لایحه ی فوق، کوشش کرده باشند! با این فکر اولیه به سراغ دفتر تلفنم رفتم تا اولین تماسم را با نمایندگان شهرم تبریز بگیریم. وقتی دفترم را باز کردم تازه به این فکر افتادم که دنبال نام چه کسی بگردم؟ نماینده شهرم در مجلس کیست؟ بله انتخابات اخیر مجلس را تحریم کرده بودم و لذا نمی دانستم نمایندگان شهرم در مجلس چه کسانی هستند تا با آنان صحبت بکنم!

این اتفاق شاید ساده به نظر بیاید اما در واقع ساده نیست چون قانونی به تصویب خواهد رسید که خواه ناخواه زنان جامعه را اعم از موافق و مخالف را در بر خواهد گرفت و وقتی امثال ما به هر دلیلی در انتخابات شرکت نمی کنیم آیا می توانیم از مجلس قانونگذار انتظار همراهی یا در حداقلی ترین حالت در نظر گرفتن افکارمان را داشته باشیم؟! آیا وقتی خودمان با تحریم انتخابات اعلام می کنیم که انتخاب شوندگان نماینده ما نیستند حق داریم یا می توانیم در قوانینی که مخالف یا موافق شان هستیم به رایزنی با آنان بپردازیم؟! وقتی علیرغم مخالفت هایمان در این جامعه، با این دولت، با این مجلس و با این قوانین زندگی می کنیم آیا چاره ای جز این داریم که از حداقلی ترین امکانات برای جلوگیری از وخامت وضعیت حقوقی، فرهنگی، عرفی و اقتصادی زنان استفاده کنیم؟!

نگاهی گذرا به عملکرد دولت و مجلس طی یک سال گذشته در رابطه با زنان (تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، تک جنسیتی کردن بعضی از رشته های دانشگاهی، حذف واحد درسی تنظیم خانواده و جایگزینی شکوه همسرداری به جای آن، حذف خدمات رایگان مراکز بهداشت جهت جلوگیری از بارداری، تشویق ازدیاد جمعیت و...) نشان می دهد که دیدگاه حاکم بر قانونگذاران و مجریان آن نسبت به زنان دیدگاهی مردسالارانه است که بیشتر در پی بازسازی دوباره نقش زنان در خانه و خانواده و بازگشت به همان عرصه خصوصی است و متأسفانه زنان نماینده مجلس و نیز مشاورین زن رئیس جمهور در توسعه عملی دیدگاه فوق نقش مؤثری داشته اند! (البته در کنار موارد عدیده فوق، تک مصوباتی نیز وجود داشته اند که در راستای احقاق حقوق زنان بوده از جمله طرح کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای زنان شاغل).

با وجود همه این مطالب و با قبول نگرش حاکم بر قوای دولتی ایران نسبت به زنان و نقش آنان در جامعه دلیلی برای سکوت
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان