صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

خشونت علیه زنان در جنگ و تحریم / غزال مرادی

14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. خشونت حالتی از رفتار است که فرد خشن با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت را می توان عملی آسیب رسان برای پیشبرد مقاصد دانست كه صرفاً جنبه فیزیكی نداشته، بلكه می‌تواند ابعاد روحی _ کلامی، جنسی و اقتصادی به خود گیرد. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد، رفتار خشونت‌آمیز نام می‌گیرد. رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه هم صورت گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است.

خشونت‌ را می‌توان از زاویهٔ کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد: الف) خشونت روانی (روحی) ؛ و ب) خشونت تنانی (جسمانی)؛ البته هیچگاه مرز کاملا ْ‌مشخصی میان این دو نوع خشونت وجود ندارد. حال که تاحدودی به تعریف خشونت علیه زنان پرداختیم، در ادامه اين نوشتار ابتدا به آسيب شناسي خشونت رواني عليه زنان در تحريم و در بخش دوم آن به خشونت هاي ناشي از جنگ مي پردازيم. به طور حتم این موضوع، نوشتاري بيش از اين مي طلبد اما در اينجا فقط موارد به اختصار بيان خواهد شد.

بخش اول: تحريم

تحريم فعالیتی است که به وسیله یک یا چند کشوری (یا گروهی بین‌المللی) علیه یک یا چند کشور دیگر (هدف تحریم) به منظور مجازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال می‌شود.[1]

خشونت ناشي از تحريم كه در اين جا مقصود تحريم اقتصادي است بيشتر ابعاد خشونت رواني را به خود مي‌گيرد اگرچه تاثير آن مي تواند به شكل جسماني هم بروز كند. مهم‌ترين پيامد تحريم اقتصادي، بروز مشكلات در وضعيت معيشتي مردم است. گرچه اين وضعيت روي كليه افراد یک جامعه تاثير مي‌گذارد اما اين مسئله روي زنان اهميت ويژه اي مي يابد چرا كه زنان آسيب‌پذير ترين قشر اجتماع مي‌باشند.

تحريم ‌ها در ايران دو پيامد بزرگ به دنبال دارند: بيكاري و عدم همخواني دخل و خرج در میان خانواده ها. به علت تحريم‌ها بسياري صنايع به مشكلات ناشي از تحريم ها به طور مثال عدم تامين بخش يا تمامي از مواد اوليه خود به صورت نيمه تعطيل يا تعطيل در آمده اند برخي ديگر نمي‌توانند حتي حقوق كاركنان خود را پرداخت كنند پس بنابراين بسياري از مردم در شرايط تحريم فقير و يا فقيرتر مي گردند ماركس معتقد است:« كه جنايت، فحشا، فساد، رفتار خلاف اخلاق و خشونت در درجه ي نخست ناشي از فقر است» از سوي ديگر از مهم‌ترين علل خشونت در خانواده به بيكاري و درآمد پايين است و ميزان نسبتاً كم درآمد با ميزان نسبتاً زيادي از خشونت ميان زنان و شوهران ارتباط دارد به نوعي فقر وخشونت رابطه ي معني داري با هم دارند همچنين تحقيقات نشان مي دهند بيكاري و در آمد پايين بزهكاري را در جامعه آفزايش مي دهند. زنان معمولاَ مورد هدف افراد بزهكار هستند زيرا به دليل آسيب‌پذيري بيشتر مورد كيف قاپي و زور گيري و تهديد وارعاب قرار ميگيرند.

مطالعات نشان داده است كه نابرابري هاي درآمد به عن
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان