صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

لغو اعتبار فعاليت انجمن "ژيار" كرمانشاه

15 خرداد 1387

کرمانشاه:سازمان ملی جوانان اعتبار فعالیت انجمن "ژیار" کرمانشاه را لغو کرد.

اعتبار فعاليت انجمن "ژیار" کرمانشاه از سوی سازمان ملی جوانان –شاخه كرمانشاه- و با استناد به دستور مديركل امور اجتماعی سازمان ملی جوانان كشور لغو گرديد. اين حكم بدون دريافت هيچ‌گونه تذكر و اخطار كتبی يا شفاهی قبلی و بدون ارائه‌ی هرگونه دليل مستند و مكتوبی مبنی بر انجام تخلف از سوی اين انجمن صادر گردیده و تنها به بهانه‌ی عدول از خطوط قرمز فعاليت تشكل‌های زيرمجموعه‌ی سازمان ملی جوانان و تحت عنوان مبهم "برقراری ارتباطات سياسی" طی نامه‌ای از سوی رئيس سازمان ملی جوانان كرمانشاه به اطلاع دبير انجمن ژيار رسيده است.انجمن "ژيار" كه از جمله تشكل‌های مدنی فعال در شهر كرمانشاه می‌باشد و در ماه گذشته نيز پنجمين مجمع عمومی سالانه‌ی خود را برگزار نمود.این انجمن در طول مدت فعاليت خود در زمينه‌های اجتماعی و فرهنگی همواره در جايگاه سازمانی غيرسياسی و غيرانتفاعی در چارچوب قوانين ناظر بر فعاليت تشكل‌های غيردولتی ـ مردم‌نهاد وابسته به سازمان ملی جوانان عمل كرده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان