صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بخشنامه جديد آيت الله شاهرودي خطاب به قضات : بدون دليل کسي را جلب و احضار نکنيد

جام جم-16 بهمن 1386

جام جم: رئيس قوه قضاييه در ادامه سلسله بخشنامه هاي قضايي خود با صدور بخشنامه اي جديد از تمام مراجع قضايي خواست با پرهيز از اعطاي نيابت هاي قضايي مبهم و ناقص ، از تقاضاي جلب و اعزام تحت الحفظ متهمان بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تامين و جلب و احضار افراد بدون توجيه و دلايل کافي خودداري کنند.

به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه ، در اين بخشنامه آمده است : برخي گزارش هاي رسيده حکايت از تنوع رويه ها در خصوص نيابت هاي قضايي دارد و اعطاي نيابت هاي مبهم ، مجمل ، کلي و ناقص علاوه بر صرف هزينه هاي زايد و اتلاف وقت موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و اطاله دادرسي را فراهم مي آورد.

در اين بخشنامه تاکيد شده است : حوزه هاي قضايي که برگه اعطاي نيابت اشتباها به آن واحد واصل شده است ، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع صدور نيابت ، راسا به حوزه قضايي مجري نيابت ارسال کنند و رونوشت آن نيز به مرجع صدور نيابت براي اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نشود.

همچنين بر اساس دستور هاشمي شاهرودي ، ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابت هاي مبهم ، مجمل ، کلي و ناقص هر يک از اقداماتي که بايد از سوي مرجع مجري نيابت معمول شود، به طور روشن و خوانا و دقيق با ذکر جزئيات کامل در برگه اعطاي نيابت قيد شود.

همچنين در مواردي که متهمان موضوع نيابت بيش از يک نفر باشند و راجع به يکي از متهمان اقدامات نيابتي کامل شود يا پس از تحقيق و اخذ تامين از متهم ، وجود اوراق نيابت براي ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است ، اوراق نيابت را تفکيک و درباره متهمي که نسبت به وي تحقيقات انجام و تامين اخذ شده است ، فورا اوراق مربوط را همراه متهم موصوف به مرجع صدور نيابت اعاده و اعزام کند و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از 48 ساعت نشود.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان