صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

تشتت روایات درباره نخستين پادشاه ـ زن ايراني و دلایل آن

روح انگیز کراچی-5 خرداد 1392

مدرسه فمینیستی: همای چهرزاد در تاریخ و روایات ملّی ایران به دوره­ای تعلق دارد که در پرده ای از ابهام است. در تاریخی که به استناد منابع غربی ­نوشته شده است، پس از سقوط سلسلۀ هخامنشی، دولت پارت­ها بر سر کار آمد و «پارتیان رابط بین آنان [ساسانیان] و هخامنشیان بوده اند» (گیرشمن 1384: 344) تحقیقات رومن گیرشمن در تاریخ ایران بر اساس باستان شناسی انجام شده، او در کتاب ایران از آغاز تا اسلام، تاریخ ایران را از مهاجرت مادها و پارس­ها آغاز می کند و سپس به پادشاهی مادها، هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان می رسد. در این تاریخ نامی ازسلسلۀ کیانی نیست. امّا در تاریخی که بر اساس اساطیر، روایات ملّی و نوشتۀ تاریخ نویسان پس از اسلام تنظیم شده است، سلسلۀ پادشاهان ایران با پادشاهی گیومرث آغازمی شود و پادشاهان پیشدادی، نخستین سلسلۀ پادشاهی ایران را تشکیل می­دهند. پس از پیشدادیان، سلسلۀ کیانی با پادشاهی کی قباد فرمانروای ایران می­شوند و پس از آنها سلسلۀ تاریخی ساسانیان، تاریخ پادشاهی ایران را می­سازند. گسستگی تاریخی که بر اثرجنگ­ها و شکست­ها پدید آمده، مهم ترین علت ابهامِ آغازِ تاریخِ ایران است و به سبب کمبود منابع، نمی­توان با قاطعیت بعضی از روایات را پذیرفت و دیگری را انکار کرد. این پژوهش به استناد روایات ملّی، منابع فارسی میانه و تاریخ­های پس از اسلام انجام شده است. همای چهرزاد در حماسۀ ملی از پادشاهان سلسلۀ کیانی است، دختر و همسرِ بهمن اسفندیار یا بهمن اردشیر، که پس از مرگ پدر و همسرش به پادشاهی ایران رسید و مادر داراب بود. (فردوسی 1967: 6/372-354) اختلاف در تاریخ های فارسی و عربی در مورد زندگی شخصی و سیاسی همای از نام­ها و لقب­های متفاوت برای او آغاز می­شود تا اختلاف در نام پدر، همسر، نگهداری از فرزند، مدّتِ سلطنت و اینکه چندمین پادشاه ایران است. او را به نام­های متفاوتی خوانده­اند چون؛ سمیراندخت، همای دختر حارث ملک مصر (مجمل التواریخ 1318: 30،418 ) یاخمانی دختر بهمن ملقب به شهرزاد، چهرزاد، چیهراچات که 30 سال پادشاهی کرد (طبری1351: 85)، همایه یا حمای (مسعودی 6:1344)، خمانی دختر چهرزاد شانزدهمین پادشاه پارس با 30 سال پادشاهی (یعقوبی 1347: 1 / 193)، همایچهر آزاد، شمیران دختر بهمن و ملقب به هما، هفتمین پادشاه کیانی (حمزه اصفهانی 1346: 10، 38)، خمانی دختر اردشیر بهمن با لقب چهر آزاد هشتمین پادشاه کیانی با 30 سال سلطنت (ابوریحان بیرونی 1352: 146-149)، خمای بنت بهمن هفتمین پادشاه کیانی که 30 سال پادشاهی کرد (بیضاوی 1381: 28)، خمانی همسر بهمن (دینوری 1364: 51)، در بهمن نامه همای دختر نصر بن حارث پادشاه مصر بود که به همسری بهمن درآمد: «چنانست آیین و هم راه ما /کجا نصر حارث بود شاه ما / مر او را یکی دختری چونپری / که هرگز نبینی بدان دلبری / همانست نام و چه فرخ همای/ سرشتش چنین آمد ازرهنمای» (ایران شاه بن ابی الخیر 1370: 115-116) همای، شمیران بنت بهمن (حمدالله مستوفی 1339: 95) همای بنت بهمن ملقب به چهرآزاد بود و او را خمانی می گفتند (خواند میر 1333: 206). در مورد ازدواج او در اغلب منابع آمده است که به رسم زمانه و برای حفظ دودمان و نژاد از پدر بار گرفت، اما به باور ابن بلخی «او بکر بود و تا به مردن شوهر نکرد» (ابن بلخی 1313: 54). بنابه روایات تاریخی- حماسی قصۀ مادری او نیز حیرت آور است. زمانی که فرزندش به دنیا آمد شایع کرد که فرزند مرده به
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان