صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزدها در اردن

ترجمه غزل مرادی-23 تیر 1392

مدرسه فمینیستی: امیره، یک معلم اردنی بود که وقتی از مدیر خود درخواست افزایش حقوق (دستمزد عادلانه بدون در نظر گرفتن جنسیت) را کرد نه تنها درخواست اش رد شد، بلکه چند ماه بعد نیز او را از کار اخراج کردند. بنابه گفته خودش دلایل آن ها برای اخراج امیره از کار کافی نبود و آن ها صرفا می خواستند او را برای درخواست دستمزد عادلانه تنبیه کنند.

«بنان» نیز، زن دیگری است که برای یک شرکت رسانه ای کار می کند و از اینکه دستمزد او 30 درصد کمتر از همکاران مرد خود برای انجام کار مشابه است شکایت دارد و می گوید: «هرگاه دستمزدها را افزایش می دهند، دستمزد من فقط حدود سه درصد افزایش پیدا می کند، در حالی که کارمندان مرد، هفت درصد افزایش دستمزد دریافت می کنند و وقتی من این نکته را به رئیس ام یادآور شدم او این تفاوت را عمدی دانست و استدلال اش هم این بود که این مردان اکثراً متاهل و دارای فرزند هستند!».

این داستان ‌ها نشان از تبعیضی است که بسیاری از زنان در بازار کار اردن با آن مواجه اند، با وجود این واقعیت که کشور اردن به کنوانسیون سازمان بین المللی کار دستمزد و پاداش برابر (شماره 100) و کنوانسیون رفع تبعیض در استخدام و اشتغال (شماره 111) پیوسته است.

شکاف پرداختی

مردان شاغل در بخش خصوصی اردن به طور متوسط 41 درصد بیشتر از زنان در آمد دارند. در بخش مشاغل عمومی نیز، درآمد مردان حدود 28 درصد بیشتر است. بر اساس آمار رسمی، اختلاف دستمزد مردان و زنان در بخش تولید 41.3 درصد، در واحدهای اجتماعی و بهداشتی و درمان 27.9 درصد و در آموزش و پرورش 24.5 درصد است.

تبعیض در پرداخت مسائل رفاهی، مانند بیمه درمانی و هزینه های این چنینی نیز وجود دارد. بسیاری از این مزایا به زنان تعلق نمی‌گیرد. علاوه براین، حتی بسیاری از کارفرمایان مرخصی زایمان را تامین نمی‌کنند و زنان نیز مجبور به دوری از کار یا محروم ماندن از پرداخت ها و ترفیع ها می شوند.

مشکل دستمزدها و پرداخت های تبعیض آمیز یک مشکل اجتماعی است، یعنی متاسفانه جامعه مشارکت زنان در بازار کار را مشابه مردان مهم تلقی نمی کند.

البته اقداماتی نیز در بالا بردن میزان مشارکت زنان در بازار کار اردن صورت گرفته است. برای نمونه «اسما خادر»، دبیر کل کمیسیون زنان اردن می گوید: «وزارت کار در مورد این مسئله از سال 2010 با سازمان بین المللی کار همکاری داشته است و درنتیجه، یک کمیته راهبری ملی پرداخت[1] با نمایندگانی از دولت، اتحادیه های کارگری، انجمن های حرفه ای، کارفرمایان، گروه های جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی زنان و رسانه ها در سال 2011، راه اندازی شد که هدف آن ترویج اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر است که توسعه و اجرای این طرح واکنشی برای برابری دستمزد است.»

«ریم اصلان» مشاور ملی حقوق صاحبان سهام پرداخت سازمان بین المللی کار در اردن نیز توضیح می دهد: «گسترش فعالیت این کمیته راهبری ملی پرداخت برای دستمزد عادلانه، میزان مشارکت زنان در بازار کار را افزایش خواهد داد.» وی ادامه می دهد: «این کمیته به بررسی قوانین ملی اردن پرداخته است و در همکاری با سازمان بین المللی کار، بر روی بررسی شکاف جنسیتی پرداخت ها در بخش آموزش و پرورش خصوصی اردن مطالعه کرده است و این بررسی ها نشان داد که دستمزد مردان 41.6 در مدارس خصوصی و 23.1 درصد در دان
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان