صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

دغدغه های زنان در دولت جدید :کابینه احتمالی بدون وزیر زن! / آزاده دواچی

10 مرداد 1392

مدرسه فمینیستی: در طول ماه های گذشته و به ویژه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از زنان با انگیزه ی امید و تغییر در شرایط نابسامان هشت سال گذشته، در انتخابات شرکت کردند. اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری، بدون آنکه بر مسائل کلیدی زنان تاکید کنند دیدگاهای مشترک با دولت در طول هشت سال گذشته را داشته اند. در عین حال با پیروز شدن آقای روحانی در انتخابات اخیر، دریچه ی امید برای تغییر و برون رفت از بحران کنونی برای بسیاری از فعالان زنان گشوده گشت. به همین دلیل بسیاری از آنها پیش و پس از پیروزی آقای روحانی با تشکیل گردهمایی ها، به طرح مطالبات خود از رئیس جمهور پرداختند به امید آنکه فعالیت های مدنی زنان در دوران ریاست جمهوری جدید، بار دیگر بتواند برای دستیابی زنان به حقوق برابر، گسترش پیدا کند.

درحالی که زمان زیادی به مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای روحانی باقی نمانده است فعالان حقوق زنان در هفته های گذشته در داخل ایران با تلاش چشمگیر و تشکیل نشست های متعدد و انتشار بیانیه ای تحت عنوان «هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده»، سعی در ارائه ی برنامه و ویژگی هایی برای وزرای دولت یازدهم داشتند. برگزاری این جلسات نشان دهنده عزم زنان برای برون رفت از فضای بسته و سنگین هشت سال تجربه ی سرکوب مشارکت های مدنی و نقض گسترده ی حقوق زنان است. دقت کنشگران زن در انتخاب و بررسی این معیارها به ویژه برای انتخاب وزرای کشور در دولت جدید آقای روحانی از آنجایی اهمیت دارد که دولت را موظف به جامه ی عمل پوشاندن به شعارها و وعده های خود در مورد حقوق زنان در قبل از انتخابات کرده است.

با وجود حضور چشمگیر زنان در طول دهه های گذشته در مشارکت های سیاسی و به ویژه در رای دهی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، متأسفانه به رغم این حضور، بسیاری از شاخص های فعالیت های زنان نادیده گرفته شده است. می توان گفت که شاید بیانیه اخیر جمع هم اندیشی فعالان حقوق زنان برای طرح معیارهای انتخاب وزرای کابینه ی آقای روحانی ناشی از همین حساسیت باشد. حساسیتی که سیاست مداران را به توجه بیشتر به نهادهای مدنی زنان، فعالیت های سیاسی و اجتماعی و حق زندگی برابر برای آنان معطوف می کند. متاسفانه در بافت سیاسی ایران به دلیل رفتار اقتدارگرا و سرکوبگرانه قدرت و رابطه ی پیچیده ی آن با مذهب، حضور زنان حتی به صورت گسترده در ساختارهای اجرایی همیشه به صورت حاشیه ای مانده است. بسیاری از سیاستمداران از رای و حضور زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند برای تبلیغات خود استفاده می کنند اما بعد از به قدرت رسیدن، به مسئله ی زنان و مشکلات آنان در دولت خود نمی پردازند و بار دیگر مسئله ی زنان به صورت حاشیه ای در بافت قدرت مردسالار ایران باقی می ماند.

شاید به همین دلیل است که بیانیه ی فعالان زنان در آستانه ی تحلیف ریاست جمهوری آقای روحانی و طرح معیارها برای انتخاب وزرای جدید بار دیگر این مسئله را به سیاستمداران گوشزد می کند که مسئله ی زنان را جدی بگیرند. چرا که همین رای زنان نیز در سرنوشت به قدرت رسیدن آنها موثر بوده و قطعا آنها از این رای و پشتبیانی، بهره برده اند.

استراتژی قدرت: مانع اصلی رشد زنان

نگاهی به تاریخچه ی تقسیم قدرت در سیاست های داخلی ایران نشان می دهد که قدرت به صو
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان