صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

کنشگران حقوق زنان و جای خالی وزیر زن در کابینه روحانی / آزاده دواچی

28 مرداد 1392

مدرسه فمینیستی: در حالی مجلس به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای روحانی پرداخت که در میان وزرای پیشنهادی این کابینه حرفی از وزیر زن در میان نبود و همین عدم انتخاب وزیر زن از سوی آقای روحانی واکنش های بسیاری را برانگیخت. از سوی دیگر در جنجال میان رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی، هیچ خبری از مشارکت فعال زنان نماینده ی مجلس برای رأی دادن به وزرا نبود به طوری که یکی از نمایندگان مجلس، دلیل این عدم مشارکت زنان را تعداد کم زنان در مجلس اعلام کرده بود.[1] به هر روی عدم انتخاب وزیر زن در کابینه آقای روحانی، در کنار «حضور بی اثر و منفعلانه» زنان نماینده مجلس، واکنش های متفاوتی را در این مدت در میان جامعه زنان دامن زد و پرسش هایی را در مورد حضور کیفی و کمی زنان در قدرت سیاسی برانگیخت. از جمله این که چگونه زنان فعال در حوزه های سیاسی می توانند راه مشارکت در گفتمان سیاسی کشور را بر خود هموار کنند؟ آیا می توان گفت که حضور زنان در پست های سیاسی بالا و یا مدیریتی می تواند راه را برای رفع تبعیض علیه زنان هموار سازد؟ چه قدر مشارکت زنان در بافت سیاسی و یا حضور آنان در جایگاه نماینده در مجلس می تواند به رساندن صدای زنان در لایه های مختلف اجتماع و یا تصویب قوانین برابری خواهانه یاری رساند؟

چالش میان عدم توازن قدرت میان زنان و مردان در سطوح مختلف اجتماعی - سیاسی، در حالی به قوت خود باقی است که از زمان منتشر شدن خبرهایی مبنی بر عدم وجود وزیر زن در کابینه احتمالی آقای روحانی تا زمانی که ایشان لیست تمامی وزرای پیشنهادی را به مجلس دادند، واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی در میان فعالان حقوق زنان نسبت به این عدم حضور زنان در برداشته است. در طول یکی دو هفته ی گذشته طیف وسیعی از کنشگران زن در حوزه های مختلف، به اظهار نظر در مورد حضور و یا عدم حضور وزیر زن در دولت آقای روحانی پرداخته اند. اما با نگاه اجمالی به دیدگاه های فعالان جنبش زنان از طیف های گوناگون می توان به دغدغه های مشترک اکثریت آنان در توجه به جایگاه زنان در دولت جدید، زدودن نابرابری های جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی پی برد.

در این میان آقای روحانی با توجه به واکنش هایی که عدم حضور وزیر زن در کابینه اش در جامعه زنان برانگیخته بود، در مصاحبه مطبوعاتی اش به زنان قول داد که حتماَ از زنان در پست های مدیریتی استفاده خواهند کرد. چند روز پس از این بود که دکتر الهام امین زاده به عنوان معاون حقوقی اقای روحانی انتخاب شد. با وجود انتقادهای بسیار به دیدگاه های الهام امین زاده، شاید بتوان انتخاب ایشان به این پست مدیریتی را تلاش آقای روحانی برای جلب نظر جامعه زنان در نظر گرفت. اما به رغم این تلاش ها، بسیاری از زنان به این عدم تناسب (عدم حضور زنان در کابینه) نقدهایی وارد کرده اند، که می تواند نشان دهنده حساسیت بسیاری از فعالان حقوق زنان نسبت به تاثیرگذاری در بدنه ی مدیریتی دولت جدید باشد.

در همین رابطه تاکنون فعالان جنبش زنان نظرات خود را در قالب نوشته ها و مصاحبه های گوناگون بیان کرده اند. برای نمونه «مهرانگیز کار» از چهره های شناخته شده ی جنبش زنان، دولت آقای روحانی را به دلیل عدم اتکا به قول هایش به زنان، نقد می کند و می گوید: «زنان همه جا دیده می شوند سوای حوزه های زمامداری که حق مسلم آنهاست.»[2] یا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان