صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

گشت ارشاد و رویکرد دولت جدید / آزاده دواچی

3 مهر 1392

مدرسه فمینیستی: گشت هاي ارشاد و برخوردهاي خشن با زنان به بهانه ي مبارزه با بدحجابي يكي از بحث انگيزترين مسائل در حوزه ي زنان بوده است. حضور اين گشت ها و نحوه ي برخورد با آنها حتي تجربه ي بسياري از فعالان زنان بوده و موجبات اعتراض آنها را فراهم كرده است نرگس محمدي در نامه ي اخير خود مي پرسد كجاي پوشش او ايراد داشته است كه بايد اينگونه با او برخورد شود ؟ او در نامه تشاز اين برخوردهاي خشن انتقاد مي كند. اما آن چيزي كه برخورد با حجاب اجباري را بغرنج تر كرده است استفاده از نيروهاي نظامي براي كنترل پوشش زنان است. گذشته از شيوه ي برخورد با زنان به بهانه ي حفظ حجاب اجباري، مسئله ي اصلي، كنترل كردن بدن زنان و اعمال خشونت عليه آنها براي نگاه داشتن اخلاقيات جامعه است و تا زماني كه بافت سنتي و مذهبي در كنار قانون از اين كنترل تن براي حفظ اخلاقيات جامعه استفاده كند اين معضل به قوت خود باقي خواهد ماند. در بسياري از موارد به خصوص در حوزه ي ورزش زنان ، حجاب اجباري زنان ايراني به امري دست و پا گير تبديل شده است و شانس حضور زنان را براي گرفتن عنوان قهرماني تحت تاثير قرار داده است. گرچه بسياري از زنان ورزشكار ايراني با وجود همين اجبار توانسته اند در سطوح بين المللي ورزشي بدرخشند، اما گاهي مانند تيم ملي كاراته زنان به دليل همين پوشش از شانس قهرمان شدن محروم شده اند. به عبارت ديگر در طول چند سال گذشته عدم برخورد دستگاه هاي قانوني و در حقيقت حمايت دولت از استفاده از خشونت عليه زنان براي اعمال قدرت بيشتر در سطح جامعه، مسئله ي پوشش اجباري را وارد شرايط پيچيده تري كرده كه نياز به بررسي و تبيين چند جانبه است.

در این میان به نظر مي رسد كه اعمال اين نوع برخوردها عموماَ با تشويق و همراهي گروه هاي تندرو مذهبي در درون سیستم حکومتی همراه است، به خصوص كه به كرات نوع پوشش تعريف شده ي مطابق اصول مذهبي از تريبون هاي مختلف تبليغ مي شود و حتي در بعضي موارد زناني كه اين نوع پوشش ايده آل را رعايت نكنند از جانب همين نيروها به شدت مورد حمله قرار گرفته اند. با اين حال نيروهاي افراطي مذهبي تمايل دارند تا با كنترل سيستماتيك زنان در سطوح مختلف اجتماع، به نوعي جلوی حضور مستقل و پررنگ آنها را در عرصه عمومی بگيرند و هرچه بيشتر بر سيطره ي قدرت خود بيفزايند تا آنجايي كه در بعضي موارد اين كنترل به شدت رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد.

همين تاكيد بر پوشش و حضور مداوم گشت هاي ارشاد، گاهي به عنوان حربه اي براي تبليغات سياسي استفاده شده است. براي مثال همه به خاطر داریم كه در اولين دوره ي رياست جمهوي آقای احمدي نژاد در تبليغات انتخاباتی از برخورد پليس با بدحجابان انتقاد شد اما به محض رسيدن به رياست جمهوري برخوردهاي نيروهاي انتظامي با زنان با شدت بيشتري گسترش يافت. دولت نهم و دهم در تمام طول مسئوليت خود به نوعي از اين خشونت استقبال كرد و به قدرت گرفتن ايدئولوژي هاي مذهبي عليه زنان كمك فراواني كرد. در طول همين دوره بود كه صحنه هايي از درگيري ها ي روزمره با زنان در خيابانها منتشر شد و سوال اساسي را در ذهن بسياري مطرح كرد كه واقعاَ چر زنان بايد متحمل اين چنين برخوردهايي باشند؟ انگار هرچه حضور زنان در بافت سياسي اجتماعي پر رنگ تر شد محدودیت هاي پوششي افزايش يافت .

با اين حال يكي از شعارها
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان