صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

به جای تایید ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، به حمایت بیشتر از چنین کودکانی بپردازید

شهلا فروزانفر-7 مهر 1392

مدرسه فمینیستی: برخی ناهنجاریها در جامعه روی می دهند که قاضی به عنوان معتمد جامعه به عمد از نشر آن خودداری می کند و حتی تمام شایعات یا اطلاعات ناقص از واقعه را تکذیب می نماید، البته هدف قاضی از این کار کاهش مجازات یا نفی واقعه نیست، بلکه خواهان حفظ فرهنگ و اخلاق در جامعه است. زیرا می داند که جامعه از افراد یکدست تشکیل نگردیده است و مایل نیست قبح برخی مسایل ریخته شود.

از سوی دیگر همه ما می دانیم که قوانین برای موارد استثنا وضع نمی شوند، بلکه قوانین گرایش دارند که عمومیت یابند.
حال با توجه به این دو نکته، می توان مصوبه جدید مجلس تحت عنوان «لایحه حمایت از کودکان» را که البته ماهیتی مترقی دارد، اما متاسفانه در بند آخر آن، امکان ازدواج فرزند خوانده با پدرخوانده با اجازه دادگاه را میسر می داند، مورد بررسی قرار داد.

بررسی آسیب های اجتماعی در سالهای اخیر گزارشی از تجاوز به فرزندخوانده وجود ندارد سازمان بهزیستی معمولا به زوج هایی که از نعمت داشتن فرزند برای همیشه محرومند با شرایطی سنجیده و گاه دشوار کودک واگذار می نماید و یک نظارت نسبی بر روند زندگی کودک واگذار شده اعمال می نماید و همچنین از آغاز مطابق عرف جامعه ایران صیغه محرمیت رسمی در محضر جاری می شود.

زوج فرزند پذیرفته نیز تمام امکانات رفاهی و معنوی خود را مصروف پیشرفت و رشد این کودک می نمایند تا زندگی شان معنا و هدف داشته باشد.

در این میان مواردی از تجاوز به کودکان یا نوجوانان دختر، پس از ازدواج زنانی که سرپرست خانوار بوده اند،گزارش شده و شوربختانه در مواردی به قتل همسر انجامیده است و علیرغم اثبات تجاوز همچنان این زنان محکوم به اعدام شده اند. دولت در قبال این کودکان تک سرپرست هیچ نظارتی اعمال نمی کند و تحت حمایت هیچ قانونی نیستند اینجا خلا قانونی محسوس است.

بیشترین کودکان سازمان بهزیستی کودکانی هستند که بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی والدین خود را از دست داده اند و بقیه مواردی است که فقر مالی یا فرهنگی سبب شده کودکانشان را کنار خیابان رها کنند.

صیغه محرمیت برای به سرپرستی قبول کردن کودکی توسط یک زوج از موارد اجباری پروسه فرزندخواندگی بوده است اما هرگز در مورد ازدواج کودکان با پدرخوانده سخنی به میان نیامده بود و در واقع ذکر امکان ازدواج میان پدرخوانده و دخترخوانده در لایحه اخیر مجلس، موضوع جدیدی است که یکی از تبعات آن می تواند کاهش پذیرش دختران برای فرزندخواندگی باشد و از سوی دیگر با وجود چنین قانونی شاید کودکان دختر نتوانند طعم زندگی در یک خانواده را هرگز تجربه نمایند و خود موجبات تنش های روانی و ناهنجاریهای رفتاری آنان در اجتماع گردد.

از طرفی تصویب چنین قانونی سبب می شود مادران جوان که می دانند همواره جوان نخواهند بود، از ورود دختربچه ای به عنوان فرزندخوانده ممانعت کنند تا در واقع برای روزهای پیری خود رقیبی تربیت نکنند.

بنابراین در مجموع می توان گفت که ای کاش این ماده قانونی درباره ازدواج دختران با پدرخوانده یا برادرخوانده در این لایحه مطرح نمی شد و فقط بندی در این قانون اضافه می شد مبنی بر این که در صورت هر گونه اختلاف یا تغییر وضعیت فرزندخوانده قاضی باید در مورد آن تصمیم گیری کند.

ایجاد تفکر ازدواج با دخترخوانده مغایر با عرف جامعه است و در بین اقشار کم سواد
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان