صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

10 پیشنهاد به دولت روحانی برای کاهش شکاف جنسیتی در ایران

پرستو سرمدی-10 آذر 1392

مدرسه فمینیستی: اعلام گزارش کارگروه جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی در ایران در سال 2013، همزمان شد با آغاز به کار مدیریت جدید مرکز امور زنان ریاست جمهوری. بر اساس این گزارش، شکاف جنسیتی در ایران طی سال گذشته باز هم افزایش یافته است. ایران از میان کشورهای مورد بررسی رتبه 130 را کسب کرده و در بین 10 کشوری قرار گرفته که دارای بیشترین نابرابری در فرصت های اقتصادی و سیاسی بین زنان و مردان هستند. رتبه هر کشور در شکاف جنسیتی بر اساس شاخص های اقتصادی، آموزشی، توانمندی سیاسی و بهداشت تعیین می شود. گزارش کارگروه جهانی اقتصاد نشان می دهد که مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران به شدت پایین است. بر اساس این گزارش امتیاز مشارکت سیاسی زنان در ایران نزدیک به صفر و در مشارکت اقتصادی 0.36 است.

شکاف جنسیتی یکی از شاخص های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی هر کشور است، به گونه ای که بانک جهانی بارها از کشورها خواسته است که برای رشد و توسعه اقتصادی، رفع نابرابری های جنسیتی را در برنامه های توسعه خود قرار دهند. بنابر این دولت روحانی برای نیل به توسعه اقتصادی نمی تواند نسبت به شکاف جنسیتی بی تفاوت باشد و باید برنامه های متعددی را برای کاهش این شکاف تدوین و اجرا کند. ضمن این که رفع نابرابری و تبعیض علیه نیمی از جمعیت کشور وظیفه هر دولتی است که در ایران روی کار می آید. از همین رو پیشنهادات زیر جهت کاهش این نابرابری ها ارائه می شود.

1- اعمال رویکرد جنسیت و توسعه در برنامه توسعه ششم:

یکی از مهمترین اقداماتی که دولت و مرکز امور زنان برای تغییر وضعیت تبعیض آمیز زنان ایران به خصوص در حوزه اشتغال و آموزش می توانند انجام دهند، اعمال رویکرد توسعه و جنسیت در برنامه ششم توسعه است. آن چه در این رویکرد اهمیت دارد تغییر در ساختار‌هاي بنيادي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بر اساس برنامه ریزی‌های متعدد است. بر اساس این رویکرد تمامی بندهای برنامه توسعه باید نسبت به تبعیض جنسیتی حساس باشد و تغییر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که منجر به نهادینه شدن فرودستی زنان شده است را هدف قرار دهد. بنابراین باید طرح ها و برنامه های متعدد و مکمل و حساس به عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان تصویب و اجرا شود. چنانچه در برنامه چهارم توسعه که در زمان دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی تدوین شد، این رویکرد لحاظ شد و دولت موظف شد با هدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام‌هايی را انجام دهد. از آن جا که موعد تدوین برنامه بعدی توسعه سال 1394 یعنی کمتر از دو سال دیگر است مرکز زنان ریاست جمهوری از فرصت مناسبی برای گنجاندن رویکرد جنسیت و توسعه در برنامه ششم برخوردار است.

2- تدوین و اجرای برنامه های متعدد برای افزایش مشارکت سیاسی زنان از جمله اعمال روش تبعیض مثبت:

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش شکاف جنسیتی در ایران، نازل بودن میزان مشارکت سیاسی زنان است. پژوهش ها نشان می دهد که موانع فرهنگی و اجتماعی از مهمترین دلایل مشارکت پایین زنان در عرصه سیاسی است. رفع این موانع علاوه بر آن که نیازمند فرهنگ سازی و تغییر باورهایی است که مانع مشارکت زنان می شود، نیازمند اجرای روش هایی با نتیجه بخشی سریعتر است از جمله روش تبعیض مثبت که حتی در کشورهای همسایه ما هم اعمال می ش
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان