صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

الگوهای ماریا مونته سوری: دکور مدرسه های ایران

مهشید شریف-14 دی 1392

مدرسه فمینیستی: روزی روزگاری می خواستند در ایران از «ماریا مونته سوری» الهام بگیرند و نظام نوین تربیتی و آموزشی را بر اساس تئوری امتحان شدۀ او پی ریزی کنند. قبل از آن، آموزش های او و تربیت کادر مربیان نوگرا جهت تحولی بزرگ در سیستم های تربیتی در بسیاری از کشورهای دنیا نتایج ارزشمندی به بار آورده بود که برای تحول در نظام آموزشی کشوری مانند ما می توانست سودمند باشد. با شکل گیری تحولات سیاسی و هدف دولتی کردن مدارس، آن اندک راهی هم که الگوهای تربیتی «ماریا مونته سوری» به نظام آموزشی باز کرده بود از بین رفت و جای آن را نظم تازه ای گرفت که درک و فهم مستقل خود را از نظام آموزشی به نمایش گذاشت. مدرسه شد جایی که "... جلوه ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضۀ خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی در چهارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در ایران..."(1).

ابتدای راه بود و افرادی ذوق زده که تا توانستند تعریف نظام آموزشی کشور را با مفاهیم ناآشنا و به سلیقه های شخصی به روی کاغذ آوردند و منتظر شدند که چنین اهدافی یک شبه تحقق پیدا کند. تصور می کردند که نظام جدیدشان "... تجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود، و دیگران به ویژه تکلیف گرایی، مسؤلیت پذیری..." (2) است. قرار بود دانش آموزان بیاموزند که با "... پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا... ایثارگری، قانون گرایی... دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش های انقلاب اسلامی" (3) را یاد بگیرند.

از همان ابتدا در مباحث تربیتی کم و بیش و با احتیاط از الگوهای آموزشی ماریا مونته سوری استفاده می شد. در تربیتِ کودکان نیازمند کمک های ویژه، با دست بازتری از تئوری او بهره می گرفتند. بیشتر نه به عنوان اشاره به فردی نوگرا و خالق متدهایی که جهان آموزشی را تعییر داد بلکه صرفاً یک نوع تئوری که می توانست حرفی برای گفتن داشته باشد، سایۀ ماریا مونته سوری خاموش و آرام همراه تنش ها و موج هایی که نظام آموزشی کشورمان را تکان می داد، حضور داشت و بسیاری مواقع راه گشا.

در سال 1367 قانون پذیرش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به تصویب مجلس رسید. هر چند در ارائۀ این قانون تذکر داده شده که این گونه مدارس موظفند بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت وزارت خانۀ مذکور اداره شوند، اما با راه اندازی مدارس خصوصی الگوهای ماریا مونته سوری هم مجدداً و این بار با برداشت های گوناگون به فضای تربیتی کودکان و نوجوانان بازگشت. از مؤسسه فرهنگی آموزشی مفتاح و مصباح تا هزارۀ روان شناسی تا پژوهشکده های تربیتی و تا اساسنامۀ هر مهد کودک و کودکستان خصوصی به معرفی این "بانو"ی خوب و هوشمند پرداخته شد و می شود.

از اینکۀ نظام تربیتی کودکان در کشور ما از یکی از الگوهای مترقی جهانی پیروی می کند یا حداقل تمایلی به پیروی وجود دارد، قدم مثبت و قابل تقدیر است اما آنچه را که نباید از نظر دور داشت شیوه های سانسور شده ای است که در قبال زندگی شخصی او و الگوهای آموزشی اش به کار گرفته می شود و به دنبال آن مدارسی که به نام او شکل می گیرند، بدون آن که وفاداری چندانی به الگوهای تربیتی او نشان دهند، به هر دلیل موجه ی
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان