صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

راه گفت و گو را بسته اند

گفت وگو با دبيرانجمن صنفي روزنامه نگاران / روزآنلاین-20 بهمن 1386

‏اميد معماريان
[email protected]

بدرالسادات مفيدي، دبيرانجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، فراگيرترين تشکل صنفي روزنامه نگاران‎ ‎کشور ‏درگفت وگوبا روزبه بررسي عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و احکام صادره درخصوص نشريات پرداخته ‏است. مفيدي مي گويد: "يک نوع جانبداري و بي عدالتي درعملکرد هيات نظارت برمطبوعات وجود دارد. از ‏زمان روي کار آمدن دولت نهم‏‎… ‎ما شاهد يک سري عملکردهاي محدود کننده وتنگ نظرانه از سوي هيات بوده ‏ايم." اين گفت وگو در ادامه مي آيد‎.‎

‎‎اقدام هيات نظارت برمطبوعات درخصوص روزنامه آريا ومجله زنان مبني براينکه پيش از ابلاغ حکم ‏به مديران مسئول خبرلغو امتياز نشريه دربرخي خبرگزاري ها منتشر مي شود را چگونه مي بينيد؟‎‎

يکي از اتفاقاتي که به خصوص بعد از روي کار آمدن دولت نهم ازسوي هيات نظارت برمطبوعات مشاهده مي ‏کنيم، اين است که اين هيات وارد مواجهه با مطبوعات شده است. پيش ازاين، دادگاه ها چنين کاري را انجام مي ‏دادند. اما هم اکنون اين وضعيت متفاوت شده وخود هيات نظارت برمطبوعات اين کار را انجام مي هد. اتفاق ‏ديگري که بديع است واخيرا شاهد آن هستيم اين است که به تازگي احکام برخورد با مطبوعات اعم ازتوقيف موقت ‏ويا لغو امتياز وپروانه انتشار قبل از اينکه به مديران مسئولان نشريات اعلام شود، ازطريق يک خبرگزاري خاص ‏منتشر مي گردد. از آنجايي که معتقد به آزادي بيان هستيم قصد ندارم عملکرد آن خبرگزاري خاص را زير سوال ‏ببرم. اما جاي شگفتي است که از اين دست اخبار را فقط آن خبرگزاري خاص دارد ومنتشر مي کند. درمورد مجله ‏زنان هم شاهد بوديم که ابتدا اين خبر از طريق همان خبرگزاري منتشر شد، بدون اينکه خانم شرکت مدير مسئول ‏زنان ابلاغيه اي را درخصوص لغو امتياز نشريه اش دريافت کند. به همين جهت تا چند روز دربهت وتعجب ‏بودند. البته درنشستي که روز گذشته بنابرتقاضاي جمعي از روزنامه نگاران در اعتراض به لغو امتياز اين نشريه ‏برگزار شد وکيل اين نشريه اعلام کرد که هنوز هيچ حکمي را به صورت رسمي دريافت نکرده اند وهنوزماهنامه ‏زنان دربلاتکليفي است. ‏

‎‎مواردي که درخصوص لغو نشريه توسط هيات نظارت اعلام مي شود آيا در قانون مطبوعات آمده ‏است؟‎ ‎

‏ يکي از دلايلي که براي لغو امتياز عنوان شده آنچنان داراي ابهام است که به نظر مي رسد ما بايد با يک سري ‏واژگان جديد آشنا شويم. به دليل اينکه حوزه تخصصي کار من حقوقي نيست قصد ندارم به موضوع از لحاظ ‏حقوقي نگاه کنم و يا مثلا آن را زير سوال ببرم. اين کاري است که حقوق دانان به آن خواهند پرداخت. اما چيزي ‏که شاهدم وبه تجربه ديده ام، اين است که طبق قانون مطبوعات ما شاهد اتهاماتي از سوي هيات نظارت ‏برمطبوعات هستيم که تا کنون سابقه نداشته است. در اين مورد مشخص، به اين استناد که اين نشريه "فضاي ‏رواني" جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد امتياز آن را لغو کرده اند. اين حرفي کلي ومبهم است و معلوم نيست ‏منظور چيست و مصداق مشخصي وجود ندارد. اين موضوع هم در خبر آن خبرگزاري خاص وجود داشت. ‏

‎‎انجمن صنفي روزنامه نگاران چه موضعي درخصوص رفتارها وشيوه هاي برخورد هيات نظارت ‏برمطبوعات دارد؟‎ ‎‏

فرداي روزي که خبر لغو امتياز مجله زنان منتشر شد انجمن بيانيه اي صادر کرد که در آن ضمن اعتراض به ‏بحث لغو امتي
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان