صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

حمایت حدود 40 سازمان بین المللی حقوق بشر و حقوق زن از زنان ایران در سالروز 22 خرداد

22 خرداد 1387

<:voir_en_ligne:> : کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران- در آستانه سالروز 22 خرداد کمپین بین المللی حقوق بشر بیانیه ای که از سوی ده ها سازمان از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، انجمن حقوق زنان در توسعه، کمپین جهانی برای توقف کشتار و سنگسار زنان و ده ها سازمان بین المللی دیگر امضا شده است منتشر کرد:

بیانیه حمایت از زنان ایران

به مناسبت گرامیداشت سالروز تجمع اعتراضی در22 خرداد ماه 1385

ما نمایندگان سازمانهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زن با امضاء این بیانیه در تاریخ 22 خرداد ماه 1387، همبستگی خود را با زنان ایران اعلام می کنیم. روز 22 خرداد ماه از طرف فعالان حقوق زن در ایران بعنوان روز ملی همبستگی در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان معرفی شده است.

سه سال پیش در چنین روزی، فعالان حقوق زن تجمع اعتراضی بی سابقه ای را در مقابل دانشگاه تهران سازماندهی کردند و در آن خواستار بازنگری قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شدند. آنها متعهد شدند که به فعالیتهای خود تا تامین خواسته هایشان از طرف مقامات ایرانی ادامه دهند. در 22 خرداد ماه 1385، فعالان حقوق زن در ایران دوباره به خیابانها آمدند و تجمع اعتراضی مشابهی را در میدان هفت تیر در تهران با همان اهداف و خواسته ها برگزار کردند. این تجمع با خشونت تمام در هم شکسته شد و بیش از 70 نفر دستگیر شدند. این اولین سرکوب عمده علیه فعالیتهای مسالمت آمیز زنان در ایران بود.

از آن زمان تاکنون، تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زن در ایران به دادگاهها احضار شده اند، آنها را متهم ودستگیرکرده و بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و تقاضای برابری محکومشان کرده اند. فعالان حقوق زن، سال گذشته این روز همبستگی را بخاطر فشارهای امنیتی در خانه های خودشان گرامی داشتند. اما آنگونه که از تداوم احضار به دادگاه ها و محاکمات فعالان کمپین یک میلیون امضا مشخص شد، برگزاری جلسات فعالان در خانه های شخصی خود شان هم برای نیروهای امنیتی قابل تحمل نیست.

بنا براین در چنین روزی، ما با امضاء این بیانیه و ابراز همبستگی خود با فعالان حقوق زن در ایران، این پیام را هم به فعالان حقوق زن و هم دولت ایران می فرستیم که جامعه بین المللی، دیده بان حقوق زنان در ایران است. ما از نزدیک، ناظر مبارزات آنها هستیم و خلاقیت، پایداری و عزم آنها را در چنین شرایط دشواری تحسین می کنیم.

ما از دولت ایران میخواهیم که آزار و اذیت مدافعان حقوق برابر را متوقف کند، همه اتهامات وارده علیه فعالانی که حقوق بشر زنان را بطور مسالمت آمیز ترویج می کنند بویژه فعالان کمپین یک میلیون امضاء، را لغو کند، به فعالان حقوق زن برای استفاده از ابزار مدنی در بیان نگرانی هایشان از قوانین تبعیض آمیز در ایران و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه اجازه فعالیت بدهد.

در نهایت، ما به مسئولین در ایران توصیه می کنیم که برای تطبیق قوانین حاکم بر حیات زنان با معیارهای بین المللی حقوق بشر و در راستای تعهدات بین المللی ایران، گامهای مشخصی بردارند. همچنین آنها را ترغیب می کنیم که این موضوع را درک کنند که قوانین موجود بسیار عقب تر از واقعیتهای زندگی زنان در ایران است که موفقیتهای اجتماعی بسیار چشمگیری بدست آورده اند.

و در پایان ما از دولت ایران می خواهیم که بگذارد تا زنان مراسم گرامیداشت این روز همبستگی را بدون هیچ محدودی
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان